Profil absolventa

06. října 2006 - CEVRO News
06 Řij

Absolventi studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy jsou vybaveni širokou škálou znalostí a dovedností využitelných v praxi. Na prvním místě jde o všeobecný přehled v rámci všech pěti profilových oborů, tedy pokročilou orientaci ve všech oblastech, které jsou úzce svázány s veřejnou sférou, zejména pak vnitřní i mezinárodní politikou. Absolventi budou schopni analyzovat domácí i mezinárodní politické procesy i role jednotlivých politických aktérů v nich.

 

Na základě této analýzy budou také schopni sami kvalifikovaně rozhodovat o dalším postupu své instituce, úřadu či politické organizace, a to na nejrůznějších řídících úrovních, anebo poskytovat konzultace osobám ve vrcholných politických či administrativních funkcích. Absolventi budou také schopni řídit menší i rozsáhlejší týmy spolupracovníků i účinně komunikovat svá rozhodnutí navenek – prostřednictvím médií i přímo veřejnosti.

 

Z hlediska uplatnění absolventů lze uvést na prvním místě oblast veřejné správy v nejširším smyslu. Podobně naleznou absolventi tohoto oboru uplatnění v aparátech politických stran na centrální, regionální či místní úrovni. Významnou platformu pro uplatnění absolventů představují také hromadné sdělovací prostředky.