Přehled předmětů

02. října 2006 - CEVRO News
02 Řij

 

Přehled studijních předmětů:

Studijní obor: Politologie a mezinárodní vztahy

 

Harmonogram je platný pro studenty začínající akademickým rokem 2007/2008. Předměty označené kurzívou jsou povinně-volitelné, ostatní jsou povinné.

 
 

 1. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Právní řád a systém právaPrávní ochrana 
Ústavní právo I.Ústavní právo II. 
Ekonomie I. Ekonomie II. 
Dějiny mezinárodní politiky Politologie II. 
Politologie I. Veřejná správa v ČR
Vybrané otázky z filosofieAplkovaná psychologie 
Základy managementu a marketingu Personální management 
Dějiny politického myšlení Problémy moderní demokracie

2. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Komparativní politologie I.Komparativní politologie II.  
Veřejné finance I. Veřejné finance II. 
Český politický systém Zahraniční politika a národní zájmy
Teorie mezinárodních vztahů Veřejná presentace a rétorika 
Aplikovaná sociologieVývoj stran a stranických systémů
Politické ideologieEvropské a mezinárodní právo 
Teorie veřejné volbyEkonomie a právo 
Právo pracovní a sociální Veřejné zakázky
Místní a regionální politika Mezinárodní organizace
Public Relations Společenská etiketa

3. ročník

Zimní semestr Letní semestr 
Evropské integrační procesy  Sociální etika 
Volby v teorii a praxi Bezpečnostní studia 
Politický marketingBakalářský seminář II. 
Postavy a problémy českého politického myšlení  Daňová teorie a praxe 
Diplomatické právo a praxe Majetek státu, krajů a obcí 
Bakalářský seminář I. Armáda a politika 
Geopolitika: současné problémy Manažerské dovednosti v praxi
AndragogikaOdborná stáž 
Základy účetnictví  
Civilní proces