Knihovna

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 
Knihovna a studovna vysoké školy CEVRO Institut slouží především, nikoli však výhradně, jejím studentům. Prezenční vypůjčka kniha je umožněna i dalším zájemcům z řad účastníků akcí pořádaných CI.
V knihovně, která sídlí přímo v budově školy, je možné najít základní studijní literaturu z oblasti právních a společenských věd, ekonomie a také dalších vyučovaných a příbuzných oborů, včetně psychologie, managementu či komunikace. Dále zde zájemci najdou nejnovější čísla většiny domácích i některých zahraničních odborných časopisů.
Do budoucna bude knihovna rozšiřovat nejen svůj knižní fond, ale i další služby, včetně zapojení do mezinárodních databází odborné literatury.