Školné

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 
  • Studium na soukromé vysoké škole CEVRO Institut je částečně financováno ze školného, které platí ve stejné výši všichni studenti.
  • Školné pro studenty přijaté do akademického roku 2007/2008: 27.500,- Kč/semestr
  • Standardní doba bakalářského studia: 6 semestrů  
  • Přesné podmínky platby školného jsou součástí smlouvy o vzdělávání.  Tu uzavírá škola s každým uchazečem o studium, který úspěšně absolvoval přijímací řízení.