Poskytované služby

19. září 2006 - CEVRO News
19 Zář
 

Hlavní činnost

 
  • Zvyšování odborné úrovně zejména v oblasti společenských věd u fyzických a právnických osob z řad odborné i laické veřejnosti,
  • Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi a orgány státní a veřejné moci ČR, vysokými školami, územní a zájmovou samosprávou zejména v oblasti rozvoje osobnosti, v komunikačních dovednostech a v řízení lidských zdrojů
  • Provozování soukromé vysoké školy neuniverzitního typu za podmínek stanovených zákon č. 111/1998, o vysokých školách, ve znění pozdějších novelizací
  • Zajišťování vzdělávací, výzkumné a další tvůrčí činnosti

 

 

Doplňková činnost

 

  • Nakladatelská a vydavatelská činnost
  • Poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
  • Studijní kursy v rámci programů celoživotního vzdělávání
  • Reklamní činnost a marketing