Územní podpora jednotlivých stran ve volbách do PS

20. Června 2006 - Petr Sokol
20 Čer

   Českou republikou začal krátce po volbách do Poslanecké sněmovny kolovat vtip, který vyzýval Moravany zdržující se v Ústeckém kraji, aby se urychleně vrátili domů. Žert poukazoval na fakt, že Česká republika se na první pohled rozdělila na modrou, tedy českou, a oranžovou – moravskou polovinu.
   Už samotné jádro vtipu ukazuje, že toto rozdělení není úplně přesné, protože právě zmiňovaný Ústecký kraj tvoří výjimku, která, ačkoli leží v české části republiky, přinesla vítězství „oranžové“ sociální demokracii. Jinak ale platilo na úrovni krajů v úvodu zmíněné tvrzení.

Modrá a oranžová vítězství
  
Skóre krajských vítězství letos vyznělo ve prospěch ODS, a to v poměru 8:6. Připomeňme, že před čtyřmi lety pouze Praha a Liberecký kraj tvořily modré ostrovy v oranžovém moři.
   Jednoduché volební dělení na Čechy a Moravu začne pokulhávat, pokud se podíváme o úroveň níže – na okresy. Na mapě okresních vítězů totiž už neuvidíme tak jednoznačné rozdělení. Do modrých Čech se zakusuje oranžový pás, který tvoří kompaktní území složené z několika okresů Středočeského kraje (Příbram, Benešov, Kutná Hora), 2 jihočeských okresů (Strakonice a Jindřichův Hradec) a jižní poloviny Pardubického kraje (Chrudim a Svitavy). Toto území navazuje na okresy Vysočiny a je spojeno s oranžovou Moravou. Vysvětlení tohoto výsledku může souviset s faktem, že se jedná o vysloveně zemědělské oblasti.
   Sociální demokracie navíc vyhrála také na severozápadě Čech. Tam dominovala ve třech okresech Ústeckého kraje (Most, Chomutov a Louny) a na sousedním středočeském Rakovnicku. Druhý ostrůvek oranžové barvy na severozápadě Čech pak vytvořily sousedící okresy Sokolov a Tachov.
   Modré ODS se naproti tomu podařilo kontrovat jen ve třech moravských okresech. Na Valašsku, které dnes spadá do Zlínského kraje, ODS vyhrála na Zlínsku a Vsetínsku. K tomu přidala vítězství v druhém největším městě republiky – Brně, které tvoří samo okres.
   Před čtyřmi lety dokázala ve třech okresech získat pozici nejsilnější strany KSČM. To se letos nepodařilo obhájit a nezískala dokonce ani žádné druhé místo. Ve všech okresech prohrála s ODS i ČSSD.

Zisky a ztráty
  
Obě velké strany získaly v letošních volbách hlasy i procenta navíc. Oproti volbám v roce 2002 výrazně (o víc než devět procent) stoupla účast voličů, takže nárůst hlasů a procent tvoří dvě odlišné veličiny.
   ODS zaznamenala v obou ohledech vzestup ve všech krajích. Nejvíce si procentně polepšila v Praze, kde její procentní zisk narostl o čtrnáct a půl procenta, a ve Středočeském kraji (plus 12 procent), nejméně naopak přibyla procenta na Vysočina a v Moravskoslezském kraji (plus 8 procent).
   Jinak tomu bylo v absolutních hlasech, kde přibylo občanským demokratům rekordních 68 procent hlasů ve Středočeském kraji. Na dalších místech v tomto ohledu se ale už nacházejí dva moravské kraji Olomoucký a Zlínský – (oba plus 66 procent). Naopak nejméně nových absolutních hlasů získala ODS za čtyři roky na Vysočině (55 procent), na Královéhradecku (56 procent), v Praze (59 procent) a Plzeňském kraji (59 procent).
   Sociální demokraté si polepšili ve všech krajích v kategorii hlasů, ale v Praze jim přibylo jen 1334 hlasů (plus 0,8 procenta). 36 procent nových hlasů naopak přinesl premiér Jiří Paroubek kandidující v Ústeckém kraji.
   Podíváme-li se na procentní zisky, ČSSD dokonce ztratila v Praze (o více než dvě procenta) a ve Středočeském kraji. Rekordní procentní zisky zaznamenala největší levicová strana v Ústeckém kraji (plus 6 procent) a v Moravskoslezském a Zlínském kraji (v obou plus 4 procenta).
   Zajímavá je velká stabilita toho, odkud pochází hlasy pro obě velké strany. Před 4 lety pocházelo 17 procent hlasů ODS z Prahy, 49 procent z Čech (mimo Prahu) a 33 procent z Moravy a Slezska (včetně celého kraje Vysočina). Letos se tento poměr změnil jen o desetiny procent. A překvapivě v neprospěch Prahy, které dvě desetiny procenta „utekly“ ve prospěch zbytku Čech. Podíl Moravy zůstal stejný.
   U ČSSD klesl podíl hlasů pocházejících z Prahy z deseti na osm procent. Ta dvě procenta přibyla Moravě, odkud letos pocházelo 45 procent z hlasů sociálních demokratů. Stabilní zůstal podíl hlasů z Čech (47 procent).
   Tato závěrečná čísla ukazují, že letošní volby nepřinesly jasný posun doleva na Moravě a opačný posun v Čechách. Naopak volby 2006 zakonzervovaly geografické pozice obou velkých stran, jak existovaly již v minulých volbách.

Vítězové v okresech
Vítězové v okresech


Vítězové v malých okresech
Vítězové v malých okresech

Vítězství pravice a levice v okresech
Vítězství pravice a levice v okresech