Úvodník

20. Června 2006 - Petr Sokol
20 Čer

Vážení čtenáři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika zažila před několika dny své čtvrté parlamentní volby. Připočteme-li pak dvoje polistopadové volby ještě v československých dobách, rozhodovali Češi po šesté o složení své klíčové parlamentní komory.
   Červnové volby znamenaly pro naši zem důležité rozcestí. Existoval slovenský scénář, při kterém by zvítězila koalice pravého středu a pustila by se odvážně do potřebných reforem. Reálný ovšem byl také švédský scénář, kdy by potřetí v řadě vyhrála sociální demokracie a vytvořila menšinovou vládu – ovšem ve východoevropském stylu, tedy za podpory nereformovaných komunistů.
   Po zkušenostech z loňského roku nešlo předem vyloučit ani německý scénář, kdy volební pat dovedl velké strany do velké koalice.
   Volební výsledek se nakonec zastavil přesně na rozhraní mezi slovenským a švédským řešením, což otevřelo cestu i německému scénáři.
   V době přípravy tohoto čísla ještě nevíme, jak tento pat skončí. Přesto si dovolíme volby na stránkácha mimořádného čísla CEVROREVUE předběžně zhodnotit.
   ODS dosáhla historického úspěchu. Úspěšně přešla poušť osmi opozičních let a vrací se do čela peletonu českých politických stran s nejlepším výsledkem, jaký kdy politická strana v českých volbách dosáhla. Tento úspěch nemůže kalit ani menší úspěch malých stran, kvůli kterému chybí v Poslanecké sněmovně jeden mandát k nesocialistické vládě.
   Na stránkách mimořádného vydání Vám nabízíme několik analytických článků, které představují volební výsledek i povolební možnosti.
   Příjemné čtení.