Roman Joch na Havlíčkově gymnáziu

25. dubna 2006 - Jan Málek
25 Dub

   Zcela nabitý ateliér Havlíčkova gymnázia v Havlíčkově Brodě přivítal v pátek 24. března známého politologa Romana Jocha, který zde díky společnosti CEVRO promluvil na téma současných politických proudů v Evropě.
   Na začátek srovnal vzájemné postoje socialistických a pravicových stran, které se střetávají mj. v pohledu na soukromé vlastnictví. Socialisté by chtěli majetek lidí znárodňovat a více přerozdělovat, vedeni vidinou sociální rovnosti. Proti tomu se staví pravicové strany, které varují před hromaděním majetku v několika málo rukou a uvědomují si, že soukromé vlastnictví je velkou motivací k vytváření většího bohatství. Tento názorový střet prochází mezi takřka všemi evropskými levicovými a pravicovými stranami, ať už jde o sociální demokracii, či Labour party na levici nebo Konzervativce a liberály či křesťanské demokraty na pravici. Roman Joch svá tvrzení dokládal názornými příklady, které byly leckdy velmi vtipné.

 
Střet o evropskou integraci
  
Dalším problémem, který předestřel, byl pohled na budoucí směřování Evropské unie. V podstatě zde existují dva proudy- federativní, který prosazuje větší integraci, silné evropské instituce a někdy v budoucnu možná jakési Spojené státy evropské. Proti němu se staví proud odpůrců federalizace Evropy, kteří zdůrazňují ekonomickou nevýhodnost a absenci evropského uvědomění. Zajímavé je, že názory na tento problém se různí napříč evropským politickým spektrem. Příkladem může být situace politických stran v Británii, kde konzervativci při vstupu zastávali integrační postoj, kdežto Labour party se stavěla proti institucím. Dnes je situace zcela opačná.
   Poté Roman Joch přešel k fenoménu Strany zelených, která má kořeny zejména v Německu a Skandinávii. Hlavním bodem programu Zelených je ochrana životního prostředí. Avšak určitá míra znečištění je nutná k tomu, abychom si zachovali určitý životní komfort, který navrhují Zelení svými opatřeními omezit. To je řadí do prostředí radikální levice.


Imigrační politika hýbe Evropou
  
Dále Roman Joch zmínil téma imigrační politiky, které je aktuální v západní Evropě, ale nás se ještě až tak netýká. Po 11. září sílí v Evropě hlasy extrémní pravice požadující striktní omezení přílivu imigrantů. Tento požadavek nemusí být nutně rasistický. Každý stát má právo měnit svoji imigrační politiku, státy mohou nepřijímat imigranty. V našich podmínkách v tomto případě hrozí, že jestli se tímto tématem nezačnou zabývat hlavní politické strany, tak se ho dříve či později chopí extrémisté.
   Následovala sprška dotazů z publika. Otázky mířily především na aktuální politická témata. Roman Joch musel odpovídat na příčiny vzestupu preferencí Strany zelených, ke které podotkl, že i když se tváří jako středová strana, tak v ní dřímá radikální levicové jádro, které se v případě úspěchu ve volbách může probrat k životu.
   Dále otázky mířili na případný zákaz komunistické strany, se kterým Roman Joch v současné podobě nesouhlasí. Studenti se ptali také na problematiku zdravotnictví či na klesající volební účast, která může být znakem znechucení politikou nebo naopak spokojeností se stávajícími poměry.
   Vystoupení Romana Jocha bylo odměněno bouřlivým potleskem a příslibem dalších podobných diskusí do budoucna ze strany Jiřího Kozáka zastupujícího společnost CEVRO.

Roman Joch při přednášce na Havlíčkově gymnáziu
Roman Joch při přednášce na Havlíčkově gymnáziu