CEVRO v médiích v únoru 2006

03. dubna 2006 - Zbyněk Klíč
03 Dub

   V únoru se v českých novinách a časopisech opět v několika případech skloňovalo jméno CEVRO. V této rubrice Vám znovu přinášíme stručný přehled, co zaujalo česká média v souvislosti s naším sdružením.
   Již podruhé vyšel článek v deníku Právo, konkrétně 7. února z pera Alexandera Mitrofanova. V textu se známý komentátor vyjadřoval k obsahu knihy CEVRO Proč volím pravici a jak jinak, nenechal na ní nit suchou. „Hned v prvním příspěvku se mi dostane vysvětlení, proč volit pravici – Pravice má pravdu. Čekal jsem méně agitace,“ píše v jedné ze svých úvah Mitrofanov, který se dále věnuje „rozboru“ dalších textů.
   Po umístění dalších autorových zážitků končí text slovy „Česká pravice, sorry. Tento styl sdílet nemohu.“ Aniž by kdokoliv tušil, co vlastně pan Mitrofanov nechce sdílet …
   Již druhý kritický text o jedné z publikací CEVRO ovšem nenechal klidného projektového manažera CEVRO Jiřího Kozáka, který sepsal svoji reakci na tyto dva levicové výpady. K nemalému údivu mu sociálnědemokratický plátek reakci otiskl pod titulkem „Proč sorry? Stačí se jen zamyslet“ (20. února).
   Jiří Kozák hned na začátku poděkoval oběma autorům za reklamu, kterou CEVRO dělají a dodal: „knihu jsme dávali dohromady s cílem umožnit zamyšlení, co mohou běžnému občanu dát tradiční pravicové hodnoty. Chtěli jsme předložit čtenáři pohled jiných lidí napříč profesemi a z různých států a umožnit diskusi. Proto se kniha jmenuje Proč volím pravici a ne Proč musíte volit pravici nebo Jedině pravá je ta správná. Chtěli jsme jen diskutovat a teď je nám podstrkován úmysl agitovat. Hádám, že taková je dnes nalevo nálada – vše musí být bráno jako dogma, diskuse není žádoucí,“ a na závěr trefně uzavírá: „pokud autoři zmíněných článků čekali, že naše kniha je agitací za jedinečnost pravice, tak sorry. Nic takového nenajdete. Hledejte jen myšlenky jiných a zkuste si je rozebrat.“
   Kromě textů ke knize Proč volím pravici se média zmínila i o průběhu předvolební kampaně ODS. Hospodářské noviny 13. února referovaly o snaze Vlastimila Tlustého urychlit volební kampaň ODS a prezentovat ekonomické výpočty v kampani ODS. V této souvislosti bylo zmíněno CEVRO jako účastník stáží v předvolebním Německu a jeho poznatek, že nejdůležitější je až závěrečná část předvolební kampaně.