CEVRO v médiích v lednu 2006

03. března 2006 - Zbyněk Klíč
03 Bře

   Počínaje tímto číslem Vám budeme přinášet v CEVROREVUE novou rubriku – CEVRO v médiích. Tato část časopisu by Vám měla přinášet stručný pohled na to, kde, o čem a jak se v českých médiích referovalo o CEVRO.

V lednu dominovala Volební Fakta
  
Hlavním tématem, díky němuž se CEVRO dostalo v lednu do médií, bylo spuštění internetového serveru VolebniFakta.cz. K tomuto tématu se objevily texty v Lidových novinách (str. 2), v Denících Bohemia a na internetové zpravodajském serveru ČTK ceskenoviny.cz.
   Lidové noviny ve své domácí zpravodajské rubrice informovaly, že na server VolebniFakta.cz se mohou zájemci dostat i při kliknutí na jméno „Paroubek“ na některých internetových serverech. „Je to velmi efektivní způsob předvolebního boje. Kdekoliv se v daných médiích objeví cokoliv o oponentovi, mohu prostřednictvím bubliny, která se objeví nad odkazem při najetí myší, posílit negativní tvrzení o něm nebo vyvracet pozitivní. Ještě více pak mohou strany na voliče působit, pokud klikne na odkaz,“ uvedl Lidovým novinám ředitel jedné z internetových reklamních agentur Robert Němec. Podobným způsobem referovaly o spuštění stránky i České noviny.
   „Jsme přesvědčeni, že se sociální demokraté snaží zamést pod koberec své sliby před volbami a současně spoléhají na svoji dryáčnickou kampaň plnou hulvátství a překrucování faktů,“ vysvětlil na stránkách Deníků Bohemia cíl stránek VolebniFakta.cz Ivan Langer, místopředseda ODS a předseda správní rady CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie.
   Téma Volební Fakta bylo i náplní textu v měsíčník 51 pro, ve kterém projektový manažer CEVRO Jan Morava uváděl na pravou míru jeden z výroků Jiřího Paroubka.
   O CEVRO se ovšem referovalo i v jiných souvislostech. Na názorové stránce deníku Právo (!) z 26. ledna se objevil komentář Martina Hekrdly, který jako své hlavní téma zvolil (jak jinak) kritiku knihy CEVRO „Proč volím pravici“. O obsahu raději pomlčet …

CEVRO se věnovalo první číslo Revue politika
  
Hned na třech místech se dostalo pozornosti CEVRO na stránkách lednového čísla brněnské Revue politika. Šéfredaktor František Mikš hned v editorialu při komentování situace v současné ODS odkazuje na analýzu politologů CEVRO Petra Sokola a Ladislava Mrklase ze srpna 2002, která se věnovala rozboru příčin tehdejší volební porážky Občanské demokratické strany. František Mikš připomněl tři tehdejší doporučení politologů CEVRO, která by ODS, chce-li být úspěšná, měla provádět – zahájení vnitřní, byť i ostré diskuse o všem co ODS v minulých letech učinila či učinit hodlá; vypracování nové mediální strategie, postavené na trpělivém přesvědčování těch, kteří jsou přesvědčitelní; a provádění drobečkové politiky na pravici se snahou nalákat do svých řad všechny pravicově smýšlející osoby z různých stran.
   Podruhé zmínil CEVRO ve svém příspěvku politolog Michal Kubát, který se zabýval teorií a praxí fungování občanské společnosti v České republice. Uvedl, že ačkoliv je ODS často nálepkována jako strana vůči občanské společnosti nepřátelská, sama má poměrně dobře vybudovanou tzv. „vnitrostranickou občanskou společnost“, mezi níž zařadil i CEVRO.

O čem ještě psala média v souvislosti s CEVRO
  
V průběhu ledna CEVRO rovněž publikovalo několik autorských textů – ředitel CEVRO Ladislav Mrklas se v měsíčníku 51pro věnoval analýze britské předvolební kampaně v roce 1979, kterou za Konzervativní stranu poprvé vedla Margaret Thatcherová. Tyto volby byly ukázkou moderní volební kampaně a i známý billboard „Labouristé nepracují“ nakonec dovedly Konzervativní stranu k vítězství. „Toryové nepodlehli opojení z vlastní dokonalosti a poslouchali rady profesionálů. Svoji šanci přetavili v přesvědčivé vítězství … Zvítězili, aniž by uhnuli ze svých zásad. Zvítězili, protože byli skutečně připraveni. Poučili se z pobytu v opozici a čas vymezený na tento pobyt rozhodně nepromrhali,“ píše na závěr L. Mrklas.
   Druhý autorský text sepsal ředitel CEVRO pro nově vycházející Evropské noviny a věnoval se v něm možnosti využití evropské otázky v současné volební kampani v České republice. Zdůraznil, že toto téma se stane v předvolebním boji spíše okrajovým a bude probíhat zejména mezi názorově blízkými stranami, především pak o středové voliče.
   Ladislav Mrklas byl kromě toho ještě hostem pořadu Rozhovor na konci týdne Rádia Česko, kde hovořil o aktivitách CEVRO a současné předvolební situaci v ČR.