Politické vzdělávání v Evropě

03. března 2006 - Jiří Kozák
03 Bře

   Mezinárodní republikánský institut (IRI) uspořádal v půli ledna v litevském Vilniusu setkání think tanků, nadací a podobných organizací ze střední a východní Evropy. Cílem našeho dvoudenního sezení bylo seznámit se navzájem, podělit se o nápady a jako vedlejší efekt se vzájemně ubezpečit, že naše práce není lehká, ale trpělivost se vyplácí.
   Sedmatřicet osob ze sedmnácti zemí dva dny probíralo svou činnost, úspěchy a hrozby. Nové členy EU a kandidáty doplnili zástupci z německé nadace Konrada Adenauera (KAS), španělského FAES a švédského Jarl Hjalmarson Foundation. Českou republiku reprezentovalo CEVRO a v osobě Jiřího Schneidera i Prague Security Studies Institute.
   Pořadatelé z IRI přišli s formátem konference, ve kterém nejprve dostali slovo zástupci stran, které buď nemají vzdělávací instituce vůbec (jako například Občanská Platforma v Polsku), nebo jsou jejich instituce v začátcích. V druhém bloku dostali prostor zástupci těch organizací, které pro své strany zprostředkovávají služby think tanků za zahraničí.

CEVRO na setkání zaujalo
  
Další část, která se věnovala nezávislým institucím, zahájila prezentace CEVRO. Jsem rád, že naše aktivity byly inspirací pro další. O přestávkách jsem s kolegy z Rumunska, Slovinska, Maďarska, Srbska a dalších států probíral Liberálně-konzervativní akademii, projekt Volby v zahraničí nebo třeba časopis, který držíte v ruce.
   Jeden blok byl věnován speciálně situaci v Bulharsku. To je specifické tím, že v něm existují organizace, které se věnují politickému vzdělávání napříč politickým spektrem.
   Druhý den byl věnován akademičtějším tématům. Jiří Schneider se dlouhodobě věnuje vzdělávacím organizacím a ve své přednášce shrnul jejich základní poslání a funkce. KAS zastupoval ředitel sekce politického vzdělání Stephan Eisel. KAS byl a je v mnohém poučením pro mladší instituce. Šedesát zahraničních kanceláří či rozpočet sto milionů euro jako KAS nemá a dlouho mít nebude žádná z organizací postkomunistického bloku, ale pan Eisel přinesl mnoho zajímavých nápadů a podnětů.
   O financování stranických nadací a think tanků ze státního rozpočtu hovořil ředitel zahraničních vztahů Századvég Foundation Gáspár Várkonyi. V Maďarsku totiž platí zákon o finanční podpoře nadací ze státního rozpočtu podobně, jako je tomu v Německu či Španělsku. Zástupce FAES Cristina Palomares představila projekty, které směřují k propagaci demokracie v Latinské Americe.
   Poslední blok zahájil zástupce organizátora, ředitel IRI pro Evropu Jan Surotchak, který představil plány své organizace pro budoucí léta a nabídl pomocnou ruku při rozvíjení politického vzdělávání. Konferenci jsme zakončili diskusí o prohloubení spolupráce všech nadací a upevnění sítě pravicových think tanků a nadací v Evropě.


Obecné důvody politického vzdělávání
Budování a podpora demokracie
Získávání členů
Prohloubení stranické soudržnosti
Posílení strany
Vývoj stranických politik
Tvoření databáze lidských zdrojů
Vzdělávání kandidátů a členů
Trénink kandidátů
Hledání zdrojů financování

Zdroj: Peeter Luksep, Jarl Hjalmarson Foundation

Politické vzdělávání v Evropě
Jan Surotchak, Peeter Luksep, Peter Učeň (zleva)