Úvodník

03. března 2006 - Petr Sokol
03 Bře

Vážení čtenáři

   Jak jste jistě již zaznamenali, se vstupem do nového roku prošel náš časopis obsahovou proměnou. Asi nejvýraznější novinkou je rozšíření počtu stránek. Obsahově bohatší jsou především rubriky Téma a Zábava.
   S růstem rozsahu časopisu pochopitelně také narostly náklady na jeho výrobu. Ty spolu prostředky vynaloženými na distribuci nyní činí přibližně 30,– Kč na jeden výtisk. Velice si vážíme Vašeho zájmu. Rádi bychom Vás touto cestou požá­dali o finanční přispění na výrobu a distribuci CEVROREVUE.
   Nejlepší formou Vačeho příspěvku bude pochopitelně objednání tzv. balíčku, jehož součástí je kromě celoročního předplatného CEVROREVUE také zasílání všech publikací vydaných naším sdružením. Cena tohoto balíčku činí 500,– Kč ročně. Druhou možností je celoroční předplatné samotného časopisu, které činí 250,– Kč. Konečně, uvítáme Váš finanční příspěvek v jakékoli výši.
   Příspěvek je možné zaplatit pomocí přiložené složenky, uhrazením na bankovní účet číslo 11692399/0800, eventuelně osobně v naší kanceláři. Předplatné si pak můžete objednat na našich internetových stránkách www.cevro.cz, případně pomocí kupónu na straně 27. Předem děkujeme, že nám pomůžete ke zkvalitnění CEVROREVUE!
   A co najdete v únorovém čísle? Stěžejním tématem se stalo představení očekávaného vývoje v důležitých oblastech politiky v roce 2006. Co se bude letos dít s tzv. evropskou ústavou pro nás komentuje odbornice na evropskou integraci Markéta Pitrová, o očekávaném vývoji finanční perspektivy EU píše ředitel CEP Petr Mach a vývoji Unie celkově se věnuje šéf poslanců ODS v Evropském parlamentu Jan Zahradil. Vztah k hlavnímu tématu nezapře ani rozhovor s politologem Petrem Robejškem a zahraniční inspirace, v níž se můžete dovědět jaké důležité volební bitvy proběhnou mimo Českou republiku.
   Zvláštní přílohu našeho časopisu najdete uprostřed tohoto čísla. Je jí politická mapa Evropy, která nabízí přehled vlád ve všech zemích kontinentu.

Pěkné čtení!