Členové ODS měli možnost poučit se z voleb u sousedů

23. listopadu 2005 - Petra Viktorová
23 List

Seminář CEVRO k německým a polským volbám, který se konal na začátku listopadu, byl druhou možností politiků ODS nahlédnout do kuchyně předvolební kampaně, analýzy výsledků i povolební situace politických stran při parlamentních volbách v Německu a Polsku. První akce tohoto typu se uskutečnila v říjnu v Pardubicích, poslední možnost měli zájemci v Ostravě v polovině listopadu.

Semináře, jenž navazoval na stáže v předvolebním Německu a Polsku, si kladl za cíl přiblížit přítomným průběh volební kampaně, seznámit je s paralelami mezi německými resp. polskými pravicovými stranami a ODS a ukázat možnosti předvolební kampaně.

Na semináři proto vystoupili účastníci stáží – ředitel organizační sekce Hlavní kanceláře ODS Karel Coufal prezentoval svoje dojmy z kampaně v Německu, Viktor Najmon zastupitel na Praze 5 a člen oblastní rady ODS Praha 2 Filip Benda pak prezentovali předvolební chování stran v Polsku. Po nich se dostali k analýze politologové CEVRA – ředitel Ladislav Mrklas, jenž se zaměřil na samotné volební výsledky a paralely pravicových stran v Německu a Polsku s ODS, a šéfredaktor CEVRO Revue Petr Sokol, který objasnil povolební situaci a vyjednávání o sestavení vlád v obou zemích. Třetí část obstaral odborník na politický marketing a spolupracovník CEVRO Marek Buchta s analýzou nejzajímavějších prvků volební kampaně v Polsku i Německu.

Příspěvky všech zúčastněných přinesly zajímavé podněty, které by mohly přispět ke kvalitnějšímu vedení volební kampaně v podání ODS před volbami 2006.

volby u sousedů
Politologickou analýzu obstaral mj. ředitel CEVRO Ladislav Mrklas