Sborníky Politika zaměstnanosti, Zdravotní politika, Sociální politika

21. října 2005 - CEVRO News
21 Řij

Trojice sborníků, které vyšly u příležitosti série seminářů o zdravotní a sociální politice, kterou CEVRO pořádalo ve spolupráci s poslancem EP Milanem Cabrnochem.

Sborník Politika zaměstnanosti vyšel u příležitosti konání stejnojmenného semináře, který se uskutečnil 17. října 2005 v Pardubicích. Na semináři vystoupili poslanec EP Milan Cabrnoch, německá poslankyně EP Anja Weisgerber, stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS Alena Páralová a ředitel Úřadu práce Hradec Králové David Kafka.

Kromě jejich textů sborník obsahuje také přepis směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o pracovní době, včetně její novelizace.

PUBLIKACE JE ROZEBRANÁ

Sborník Zdravotní politika se vztahuje k semináři, který se konal 20. října v Kutné Hoře. Vystoupili na něm poslanec EP Milan Cabrnoch, stínový ministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek a Lucie Antošová z Institut ekonomických studií FSV UK Praha.

Kromě textů poslance Cabrnocha a senátora Julínka sborník obsahuje zprávu Pavla Hroboně a směrnice Mobilita pacientů a vývoj zdravotní péče a Sociální ochrana a kvalitní zdravotní péče.

PUBLIKACE JE ROZEBRANÁ

Sborník Sociální politika obsahuje příspěvky ze semináře, který se konal 21. listopadu v Hotelu Kladno. Svými texty do něj přispěli poslanec EP Milan Cabrnoch a stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS Alena Páralová.

Kromě textů obou vystupujících sborník obsahuje také Sdělení Evropské komise o sociální agendě a Usnesení Evropského parlamentu o sociální agendě na období 2006-2010 

V současnosti je možné objednat pouze publikaci Sociální politika, jejíž cena činí  20,- Kč. Ostatní dva díly jsou již rozebrané.

Jako bonus obdržíte publikaci z edice Analýzy s názvem Reforma zdravotnictví na Slovensku.