ODS a ÖVP společně v Brně

18. července 2005 - Jana Jelínková
18 Červ

Po setkání českých zákonodárců s německými a polskými protějšky se uskutečnilo koncem dubna jednání i s našimi jižními sousedy. V pátek 24. června se Brně uskutečnily Česko-rakouské rozhovory, na kterých českou delegaci vedl Mirek Topolánek a rakouskou předseda poslaneckého klubu ÖVP Wilhelm Molterer.

Českou stranu dále reprezentovali poslanec EP Petr Duchoň, poslanci Helena Mallotová a Václav Mencl, senátor Jiří Pospíšil a zahraniční tajemník ODS Petr Víšek. Z Rakouska dále přijeli vedoucí delegace ÖVP v Evropském parlamentu Ursula Stenzel, poslanci Ingrid Turkovic-Wendl, Heribert Donnerbauer, Erwin Hornek, Norbert Kapeller, mezinárodní tajemník ÖVP Erik Kroiher a tajemník pro evropské a zahraniční záležitosti parlamentního klubu ÖVP Philipp Hartig.

Po krátkém představení aktivit CEVRO tajemnicí Petrou Viktorovou se slova ujal Mirek Topolánek. Uvedl, že témata, která musí česká a rakouská strana řešit, mohou být nepříjemná, nicméně není možné se jim vyhnout. Takovými tématy jsou například volný pohyb osob či smlouva o euroústavě. Topolánek vyzval k užší spolupráci pravicových stran ve střední Evropě. Wilhelm Molterer potvrdil, že kooperace je třeba, obzvláště v době, kdy Rakousko bude od ledna 2006 předsedat Evropské komisi.

Obě strany zdůraznily svojí podporu vstupu Chorvatska do EU. Shoda také panovala v potřebě reforem institucí EU tak, aby jejich práce byla efektivní. Evropská unie by měla spolupracovat s NATO a USA v bezpečnostních otázkách. Jak uvedl Wilhelm Molterer, EU potřebuje dobrý vztah se Spojenými státy.

Jednání se neslo ve velmi přátelském duchu. Obě delegace se shodli na potřebě vytvoření odborných komisí, které budou řešit specifické problémy na základě konkrétních zadání. Česko-rakouské rozhovory se budou opakovat minimálně dvakrát do roka, pozvání do Rakouska na podzim padlo ústy Wilhelma Molterera přímo na místě.

Na podzim budou společné rozhovory se zástupci středopravicových stran ze sousedních zemí pokračovat. Jejich konání je důležité pro navázání bližších kontaktů a pojmenování problémů, které před námi ve vzájemných vztazích stojí.