Francouzské NE! / Kampaně k referendu o euroústavě

18. července 2005 - Marek Buchta
18 Červ

Na konci května se ve Francii uskutečnilo bedlivě očekávané referendum o evropské ústavní smlouvě. V dnešním dílu seriálu Politická reklama se podíváme na komunikační kampaně k tomuto referendu.

Vládní kampaň se snažila zachovat neutrální charakter. Bylo distribuováno 46 mil. výtisků smlouvy. Televizní spoty, billboardy i plakáty upozorňovaly na termín, infolinku, internetovou stránku a citovaly odstavce z textu ústavy. Tuto neutralitu již ale vůbec nedokázali udržet přední představitelé státu ve svých projevech a vystoupeních.

Vyhraněné postoje byly naopak doménou kampaní politických stran. Na ulicích dominovaly jednoduché plakátky s prostými hesly. Četné argumenty pro a proti se pak staly námětem leafletů, televizních a rozhlasových vystoupení, internetových stránek i nekonečných diskuzí.

ZADAVATEL / Vládní informační kampaň

Vládní informační kampaň I

 Vládní informační kampaň II

TEXTY / Nahoře je informační billboard francouzské vlády s textem: „Než budete volit v referendu 29.5., informujte se o evropské ústavě.“ Dole jeden ze série pěti billboardů, citujících články smlouvy: „Čl.91: Každý pracující má právo na pracovní podmínky, které respektují jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.“ Tyto billboardy byly vylepeny po celé Francii v počtu 14 000 kusů.

ZADAVATELÉ / Plakáty politických stran

Kampaň socialistů pro

Kampaň socialistů proti

Kampaň vládního UMP

Kampaň Národní fronty

TEXTY / Nahoře socialisté pro i proti („Sociální“ Evropa schvaluje ano; Tentokrát je to NE); následuje vládní UMP (Evropa si zaslouží ano) a konečně Národní fronta (Turecko v Evropě, ústava…volím NE, chráním Francii!). Zajímavé je rozdělení francouzských socialistů i apel na strach z Turků Le Penovy FN. Zasněná dívka na plakátu vládní UMP hledí patrně k lepším zítřkům EU.