Úvodník

02. Června 2005 - Petr Sokol
02 Čer

Časopis, který jste až dosud znali pod jménem CEVRO, vstupuje do nové etapy. Ještě než jste došli k tomuto úvodníku, určitě jste si všimli několika výrazných změn. Tou první je změna názvu. Dosavadní CEVRO nahrazuje CEVROREVUE. Tento nový název souvisí zejména s obsahovým rozšířením našeho časopisu. Každý měsíc Vám budeme přinášet vícestránkový časopis a zejména několik nových rubrik. V rámci CEVROREVUE budou pravidelně připravovány i tematické přílohy. A to vše chceme navíc zabalit do nové grafické podoby našeho měsíčníku.

Květnová CEVROREVUE se ve stěžejním tématu zaměřila na vzrůstající roli komunismu a jeho politické nositelky – Komunistické strany Čech a Moravy – v naší společnosti. Nejenom v České republice máme tendenci považovat komunismus za přece jenom méně odporný než je nacismus. Komparací obou totalitních režimů, které prošly naší historií, se zabývá článek Ivana Langera. Místopředseda Senátu Jiří Liška se ve svém příspěvku zaměřil na proces vypořádání se s komunistickou minulostí.

V dalších částech časopisu najdete například rekapitulaci výsledků britských parlamentních voleb doplněnou pohledem na povolební situaci v britské Konzervativní straně.

V seriálu o ekonomických reformách tentokrát překračujeme rámec Evropy a prezident Liberálního institutu Jiří Schwarz představuje základy reforem, které byly provedeny na Novém Zélandu.

To vše doplňují nové rubriky. Pravidelně budete v CEVROREVUE nalézat aktuální anketu, vizitku politika či rozhovor.

Politiku nedělají jen volební programy, ale i jejich „balení“. Z tohoto důvodu přicházíme s rubrikou Politická reklama, kde najdete dobré nápady z volebních a politických kampaní.

Příjemné čtení!