Jihočeský kraj se nevzdává myšlenky na vlastní letiště

27. dubna 2005 - Jan Zahradník
27 Dub

Nelze pochybovat o tom, že letecký provoz je dopravou budoucnosti a že existence letiště se tak stává i významnou podmínkou pro rozvoj regionů. To je důvod, proč Jihočeský kraj spolu s městem České Budějovice usilují o využití potenciálu stávajícího vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic, které armáda hodlá do konce roku opustit. Jedná se totiž o zcela neopakovatelnou příležitost pro budoucnost regionu. Jestliže se celistvost areálu letiště nezachová a jeho provoz se nepřevede pro civilní účel, je téměř jisté, že nové letiště se na jihu Čech nepodaří v dohledné době vybudovat.

O povolení smíšeného provozu na letišti usilovalo město České Budějovice již od roku 1992 a po vzniku krajských samosprávných celků se do věci vložil i Jihočeský kraj. Zájem o zachování leteckého provozu stvrdily rady kraje a města ve společné deklaraci, uzavřené v loňském květnu. Při jednáních s ministry obrany o možnostech převedení vojenského letiště pod civilní správu jsme vyslechli i nadějné sliby, avšak střídání ministrů nás pokaždé uvrhlo do bodu nula. S pocity hodnými Sysifa jsme se však nehodlali smířit. Rozhodli jsme se k aktivnímu kroku, kterým je založení akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, jejíž zakladatelskou smlouvu a stanovy již schválila zastupitelstva kraje a města.

Zároveň jsme zažádali o bezúplatný převod nepotřebného majetku letiště Planá u Českých Budějovic z majetku ČR do majetku kraje. Spravovala by jej nově založená akciová společnost kraje a města, a to s ambicí dostát všem normám potřebným k provozování veřejného mezinárodního letiště a vytvořit podmínky pro případný vstup dalších akcionářů.
Pro plynulý rozjezd smíšeného, popřípadě čistě civilního provozu Jihočeského letiště České Budějovice by pochopitelně bylo výhodné, pokud by se nám podařilo dohodnout se s armádou, aby své působení na letišti v Plané prodloužila ještě minimálně o jeden rok. Musíme být však připraveni i na alternativu, že stávající rozhodnutí armády opustit letiště s koncem tohoto roku se nezmění. Proto už nyní jednáme v zájmu zachování leteckého provozu a statutu letiště s právním subjektem, který dokončuje licenční řízení k provozování veřejného, zatím vnitrostátního letiště a mohl by být zapojen do akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice.

Samospráva kraje i města České Budějovice se nehodlají vzdát myšlenky na letecké spojení jihu Čech s okolním světem. Máme dostatek argumentů pro to, že je to myšlenka v danou chvíli prozíravá a sledující budoucí potřeby regionu. To, že doposud nenacházela dostatečnou odezvu ve státních strukturách, nepovažujeme za důvod pro oslabení naší aktivity v zájmu jejího naplnění.