Liberecké česko-německé rozhovory

27. dubna 2005 - Ladislav Mrklas
27 Dub

První konzervativní setkání českých a německých zákonodárců proběhlo 15. dubna 2005 v liberecké Krajské vědecké knihovně. Schůzku zástupců ODS, KDU-ČSL, CDU a CSU zorganizovaly Nadace Konrada Adenauera, CEVRO a Evropská akademie pro demokracii.

Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Přemysl Sobotka, který rozhovory zahájil. Moderátorem byl ředitel zastoupení Nadace Konrada Adenauer v Praze Stefan Gehrold. Na programu setkání byla diskuse o dvou důležitých a zároveň kontroverzních tématech. První takovou otázkou bylo přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Své úvodní referáty k tématu přednesli poslanci Petr Bratský (ODS) a Michael Kretschmer (CDU). Ve druhém diskusním bloku věnovaném budoucí hranici EU a možnostem dalšího rozšíření se úvodních slov ujali poslanci Petr Nečas (ODS) a Thomas Silberstein (CSU). V diskusích v obou blocích pak zazněly názory většiny přítomných zákonodárců. Těmi byli, kromě již uvedených poslanců a senátorů, poslanci David Šeich (ODS), Josef Janeček (KDU-ČSL) a Vladimír Říha (KDU-ČSL). Německou stranu dále reprezentovali poslankyně Maria Michalk a Christa Reichard a poslanec Marco Wanderwitz (všichni CDU).

liberecké rozhovory

Cílem rozhovorů bylo navázání bližších kontaktů mezi významnými představiteli ideově spřízněných stran z obou sousedních zemi. Soudě dle ohlasů účastníků byl tento cíl splněn, neboť všichni zúčastnění se shodli na tom, že Liberecké rozhovory by měly probíhat i v dalších letech.