Sociální stát - sen, nebo noční můra?

22. března 2005 - CEVRO News
22 Bře

Publikace je sborníkem úvodních vystoupení i diskusních příspěvků z konference, jež se zabývala zkušenostmi s politikou sociálně-demokratických vlád v naší zemi. Konferenci uspořádalo CEVRO ve spolupráci s Vysokou školou J. A. Komenského a za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung v dubnu 2004.

Obsah:

Sborník otevírají zdravice předsedy správní rady CEVRO Ivana Langera a projektové manažerky Konrad-Adenauer-Stiftung Ireny Homolové.

Konferenční příspěvky:

Jiří Schwarz:"Česká osmiletka - Welfare without Wealth!"

Pavel Kohout: "Sociální stát: existuje cesta z pasti?" 

Jan Holzer: "Několik poznámek k mýtům současné české politiky"

Jan Outlý: "Poznámky ke konsolidaci strategie sociálního státu v české politice"

Petr Žantovský

Radim Hreha