Orientujete se v ekonomii?

05. ledna 2005 - redakce
05 Led

Tentokrát poprvé zamíříme s vědomostním kvízem mimo politiku v úzkém slova smyslu. Po zkoušce znalostí o krajích, Senátu a USA se tentokrát podíváme na Vaše vědomosti týkající se ekonomie.

1. Z níže uvedených názvů nelze zařadit mezi makroekonomické veličiny:
a) zaměstnanost
b) inflace
c) konkurence
d) hrubý domácí produkt

2. Součástí tržního mechanismu není:
a) poptávka
b) inflace
c) cena
d) nabídka

3. Členem Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) není:
a) Kanada
b) USA
c) Chile
d) Mexiko

4. Který ze států EU není členem Eurozóny:
a) Rakousko
b) Francie
c) Německo
d) Velká Británie

5. Autorem slavného rčení „neviditelná ruka“ (invisible hand) je:
a) Pareto
b) Smith
c) Friedman
d) Hayek

6. Ekonomie se vydělila jako samostatná věda v 18. století. Její první liberální směr se nazýval:
a) Klasická škola politické ekonomie
b) Monetarismus
c) Keynesiánství
d) Chicagská škola

7.  „Cesta do otroctví“ je dílem autora:
a) Mill
b) Colbert
c) Mun
d) Hayek

8. V 90. letech 20. století byli hlavními představiteli ekonomie strany nabídka:
a) Gorbačov a Jelcin
b) Tito a Kádár
c) Thatcherová a Reagan
d) Husák a Jakeš

9. Argument, že snížením daní si stát vybere daleko více peněz, a tyto uvolněné peníze lidé efektivně využijí a podpoří tak ekonomiku daného státu dokazuje tzv. křivka:
a) Lafferova
b) Kitchinova
c) Juglarova
d) Kondratěvova

10. Emisní banka, jejíž hlavním úkolem je péče o měnu, se v USA označuje:
a) FED
b) OPEC
c) AESAN
d) GATT

11. Úrokový rozsah, za který si půjčují obchodní banky peníze od České národní banky se nazývá:
a) eskontní sazba
b) diskontní sazba
c) úvěr
d) úrok

12. Ekonomie označuje růst hrubého domácího produktu (HDP) v čase jako růst:
a) politický
b) kapitálový
c) marketingový
d) ekonomický

13. Snížení nezaměstnanosti vyvolá vyšší růst cenové hladiny, a naopak snížení inflace vede ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Danou situaci vystihuje křivka:
a) Phillipsova
b) Howardova
c) Gaetsova
d) Englišova

14. Ve státním rozpočtu ČR existují výdaje, které je nutno vždy vynaložit na chod státu. Jak se nazývají:
a) sportovní
b) meritorní
c) mandatorní
d) provizorní

15. Které z uvedených jmen nepatří mezi významné osobnosti liberální ekonomie:
a) Adam Smith
b) David Ricordo
c) Vilfrado Pareto
d) Louis Blanc

16. Nezbytným nástrojem pro ekonoma je:
a) graf
b) peněženka
c) výplata
d) drobné mince

17. Jednou ze základních hodnot ekonoma je zákon rostoucí:
a) poptávky
b) nabídky
c) směny
d) nezaměstnanosti

18. Jeden z níže uvedených termínů není cílem makroekonomie:
a) produkt
b) zaměstnanost
c) zahraniční sektor
d) odbory

19. Autorem díla „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“ je:
a) Hayek
b) Komárek
c) Keynes
d) Sismondi

20. Zákon, který říká, že na každá 2 % o něž hrubý národní produkt (GNP) poklesne, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 % se nazývá:
a) Okunův
b) Ohmův
c) Omegův
d) Orionův

21. Opakem inflace je:
a) taxflace
b) deflace
c) stagflace
d) tezaurace

22. Index, který jednoznačně a pravdivě ukazuje míru zdravého obchodování na burze, se konkrétně na New Yorské burze jmenuje:
a) PX-50
b) Reuterův
c) Dow-Jonesův
d) Standard and Poor’s