Prosinec v Akademii

05. ledna 2005 - Jiří Kozák
05 Led

Předposlední adventní víkend se v sídle CEVRO na Letenském náměstí uskutečnil třetí blok letošního ročníku Liberálně-konzervativní akademie. Olomouc pak tyto přednášky zažila v čase doslova vánočním, necelý týden před Štědrým dnem.

Sobotní dopoledne v Praze patřilo přednáškám na téma ekonomie. Odborný garant ekonomické sekce profesor Ing. Robert Holman, DrSc. se v první části věnoval základům ekonomické vědy. Ilustroval na příkladech, že studium ekonomie je studiem lidského chování. Každý uzavřený obchod a nezáleží na jeho objemu, je vždy aktem jedince v interakci s druhým. Dokonce i tak všeobjímající „Česká republika obchoduje…“ znamená, že je nějaká osoba, která svým chováním iniciuje výměnu s někým v zahraničí.

Téměř v samotném začátku přednášky začali posluchači diskutovat o významu ukazatele hrubého domácího produktu pro každého z nás. Proti názoru, že HDP je důležitý pro všechny, abychom věděli, jak na tom jsme, stál názor, že ukazatel HDP neřekne nic o postavení jedince.

V další části přednášky profesor Holman vysvětlil posluchačům pohled ekonoma na distribuci financí ve společnosti. Účastníci diskutovali o tématu volného trhu. Volný trh znamená pro společnost možnost vyrábět efektivně – co nevyrobím za rozumnou cenu, mohu získat směnou za produkty, které umím vyrobit levněji a lépe než ostatní.

Dopolední exaktnější téma vystřídaly odpoledne mezinárodní vztahy. Přednášel je PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy university v Brně. První ze tří přednášek odpoledního bloku byla věnována základním pojmům mezinárodních vztahů a historickému vývoji až do první světové války.

Popsán byl systém velmocí v době po třicetileté válce a pomalý nárůst nacionalistického cítění v Evropě, který zesílil po Francouzské revoluci. Posluchači se dozvěděli o postupném rozšiřování vlivu jiných států, jako byla například Itálie na konci 19.století či USA nebo Japonsko na začátku století dvacátého.

Druhá polovina devatenáctého století znamenala nástup liberalismu spojený se vznikem politických stran, který vyvrcholil utvořením nových států v Evropě po 1. světové válce. Tento proud však neměl dlouhé trvání, když byl brzy nahrazen režimy fašismu a hlavně národního socialismu. Ty vedly až k 2. světové válce.
Druhá odpolední přednáška se věnovala právě vývoji během dvacátého století, výsledkům světových válek a jejich vlivu na polarizaci světa v době železné opony. Živou diskusi vyvolal pád komunismu. Doktor Hloušek položil otázku, zda konec komunistické éry znamenal rok 1989 nebo rozpad Varšavské smlouvy a RVHP či definitivně až nepovedený puč komunistů v Moskvě v roce 1991. Rozhovor se stočil i k úloze Michaila Gorbačova, zda jeho přispění k pádu komunistických vlád bylo chtěné, nebo zda jen nemohl jinak.
Poslední odpolední blok byl věnován výhledu mezinárodních vztahů do budoucna.

Následující víkend se stejný program Akademie odehrál i v Olomouci. Posluchači si vyslechli přednášku Doc. Ing. Jiřího Schwarze, která měla podobnou náplň, jako pražské dopoledne minulého týdne. Mezinárodní vztahy přednesl v Olomouci opět doktor Hloušek.

V novém roce bude Liberálně-konzervativní akademie pokračovat ve stejném duchu. Lednové přednášky prohloubí čerstvě nabyté znalosti posluchačů z ekonomiky a politologie.