Soudcovský alarm z Karlsruhe

13. července 2004
13 Červ

U našich západních sousedů je projednávání návrhu evropské ústavy předmětem mnohem větší a bouřlivější diskuse než je tomu u nás. Hlasy, kritizující navržený text a možné dopady přijetí evropské ústavy, nejsou považovány za extrémní a omezené. K předním kritikům tohoto dokumentu patří i někteří členové spolkového ústavního soudu, mezi nimiž vyniká osobnost prof. Siegfrieda Broße.

V současné době vrcholí diskuse o vhodnosti vyhlášení referenda k ratifikaci Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. Přední odborník na evropské právo, ústavní soudce Siegfried Broß, se snaží přesvědčit spolkovou vládu o nutnosti jeho vyhlášení: buď ponechte rozhodnutí na občanech nebo přibrzděte evropský sjednocovací proces, aby se opět dostal do souladu s německou ústavou.

Jako aktuální příklad uvádí Broß evropský zatykač, který byl nedávno předmětem projednávání ve Spolkové radě. Napříště by měly všechny zatykače vydané soudy jednotlivých členských států působnost na celém evropském území. „Odklon od tradičního pojetí řízení soudu o vydání osoby do ciziny není pouze otázkou státní suverenity v této oblasti, nýbrž jedná se o odnětí národní ochrany a povinné péče jednotlivých států ve vztahu ke svým občanům“, upozorňuje Broß. Stejně kritické je jeho hodnocení evropské ústavní smlouvy: Německá národní suverenita se bude nadále uplatňovat „nanejvýš tak ještě v marginálních oblastech“. Touto ústavní smlouvou vzniká „téměř spolkový stát zcela nové kvality“.

K novému uspořádání spolkových zemí vyžaduje německá ústava vyhlášení referenda. Také v Evropě dochází k rušení hranic, argumentuje Broß a vyslovuje se pro konání referenda. Má k tomu významnou podporu: 34 ústavních odborníků, mezi nimiž nalezneme jména jako Erhard Denninger, Hans-Peter Schneider a Hans Herbert von Arnin společně apelují na vládu, aby referendum k evropské ústavě vyhlásila.

(Citováno z: FOCUS, č. 24/2004 s. 11)