Česká protidrogová politika - je důvod k revizi?

05. května 2004 - Petra Viktorová
05 Kvě

Mezinárodní konferenci s názvem „Česká protidrogová politika – je důvod k revizi?“ uspořádalo CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie pod záštitou místopředsedy PS Ivana Langera v budově Poslanecké sněmovny 20. dubna.

Konference si kladla za cíl zodpovědět otázku z titulu v situaci, kdy KDU-ČSL přišla s návrhem revize české protidrogové politiky. Vláda v reakci na lidovecký návrh utvořila komisi, která se má zabývat případnou revizí naší protidrogové politiky. Zastánci tohoto řešení se z konference bohužel omluvili.

Organizátoři konference pozvali bez nad sázky každého, kdo má k drogové problematice, co říct. Úmyslně neměly v konferenčním sále zaznít pouze proslovy politiků, důraz byl kladen i na vystoupení zástupců odborné obce. To se odrazilo ve velmi reprezentativním souhrnu přednášejících. České politiky a odborníky navíc doplnilo také několik specialistů na drogovou oblast ze zahraničí, kteří zastupovali evropské i globální instituce koordinující boj s drogami na národní úrovni.

Úvodní část konference měla shrnout pohled politický. Uvedl ji Danilo Ballota z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Následně se u řečnického pultu vystřídalo několik čelných politiků, kteří se drogovým problémem zabývají z různých úhlů pohledu. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková, místopředseda PS Ivan Langer i místopředseda vlády ČR Petr Mareš se shodli, že současná podoba protidrogové politiky je dostačující a místo její zásadní revize je nutné postupně zdokonalovat jednotlivé její komponenty. Krajský pohled na drogovou problematiku představil Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje, který na boj s tímto patologickým jevem vynakládá jedny z největších prostředků. Problém na úrovni měst a obcí analyzoval primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Druhá část konference se zaměřila na drogy z pohledu epidemiologů a poskytovatelů služeb. I tento blok otevřel odborník ze zahraničí – Alexis Goosdeel z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Následovali příspěvky českých odborníků. Jako první se představil Ladislav Csémy, který je předsedou Poradního výboru pro sběr dat o drogách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Po něm svá vystoupení přednesli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Petr Popov, předseda A. N. O. (Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí) Jiří Richter a Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno a místopředseda občanského sdružení Podané ruce.

Odpolední část celodenní konference, kterou navštívily téměř dvě stovky posluchačů i zástupci řady médií, obstaral blok věnovaný legislativnímu a trestně právnímu pohledu.

Tématický celek otevřel svým vystoupením profesor Lékařské univerzity ve Vídni Rainer Schmidt, který v Praze zastupoval Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik OSN, jehož je členem. Pohled zástupce represivní složky představil účastníkům ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR Jiří Komorous. Komplexní pohled na drogovou problematiku doplnila vystoupení prvního náměstka generální ředitelky Vězeňské služby ČR PaedDr. Bohuslava Burkiewicze, ředitele odboru boje proti podloudnictví Generálního ředitelství cel Bohumíra Marka a soudce Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala, který zároveň vede odbornou skupinu pro rekodifikaci trestního zákona na ministerstvu spravedlnosti ČR.

Úspěšnou konferenci zakončil diskusní blok. Všechny příspěvky najdete ve sborníku z konference, který do tisku v krátké době připraví CEVRO.