Forum Populini 2004 - Evropská agenda

06. dubna 2004 - Petra Viktorová
06 Dub

Dne 19. března 2004 se v Toskánském paláci na pražských Hradčanech pod patronací předsedy ODS a místopředsedy Senátu PČR Mirka Topolánka a předsedy frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED) Hanse-Gerta Poetteringa uskutečnila mezinárodní konference Forum Populini 2004.

Konferenci spolupořádali Liberálněkonzervativní akademie CEVRO, Mladí konzervativci a společnost New Deal.

Účastníci konference jednali především o politické a bezpečnostní dimenzi evropské integrace, o formulování alternativního plánu rozvoje integrující se Evropy, o definování možností spolupráce v Evropském parlamentu a o podmínkách vstupu do parlamentního klubu EPP-ED.

Březnové Forum Populini bylo již druhým setkáním tohoto názvu a obsahu. První se uskutečnilo v říjnu loňského roku. To bylo sice zaměřeno na českou reformu veřejných financí, ale nechyběla na něm celá řada významných hostů ze zahraničí. Předsedu ODS Mirka Topolánka, guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu a stínového ministra financí Vlastimila Tlustého doplnili slovenský ministr práce a sociálních věcí Ľudovít Kaník, bývalý estonský premiér Mart Laar či španělský poslanec Santiago Lanzuela Marina. Zahraniční mluvčí tak umožnili srovnání české vládní reformy s reformami veřejných financí v dalších státech Evropy.
Klíčovým vystupujícím na březnové konferenci byl Hans-Gert Poettering, předseda poslaneckého klubu Evropské lidové strany-Evropských demokratů (ELS-ED) v Evropském parlamentu. Hans-Gert Poettering pochází z Německa a je členem CDU. V Evropském parlamentu zastupuje Dolní Sasko, kde se v roce 1945 narodil. Vystudovaný právník H.-G. Poettering stojí v čele poslaneckého klubu ELS-ED od roku 1999.

Vystoupení na konference byla rozdělena do dvou bloků. V prvním bloku věnovaném politicko-bezpečnostním aspektům východního rozšíření a spolupráci středopravicových stran vystoupili: Hans Gert Poettering, Jan Zahradil – 1. místopředseda ODS, její stínový ministr a lídr kandidátky ODS do Evropského parlamentu, Bo Lundgren, Tunne Kelam a Zvonko Bergant. Druhý blok věnovaný zejména ekonomické spolupráci po rozšíření EU otevřel svým vystoupením Mirek Topolánek, předseda ODS a místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Doplnili ho Konrad Szymanski, Martin Kastler a Janez Podobnik.

Hans-Gert Poettering ve svém příspěvku zejména představil politiku frakce EPP-ED.

Další zahraniční hosté patřili rovněž k významným postavám evropských pravicových stran.

Bo Lundgren je místopředsedou EPP a členem strany Moderaterna (M) ve Švédsku. Do roku 2003 byl předsedou švédských konzervativců. V roce 2002 byl zvolen místopředsedou Evropské lidové strany. Na konferenci se Bo Lungdgren zaměřil zejména na ekonomické a politické výhody, které přináší rozšíření Unie.
Tunne Kelam je předsedou strany Isamaaliit a jejího poslaneckého klubu v Estonsku. Předsedou strany Vlast byl Tunne Kelam zvolen v srpnu 2002. V letech 1992 až 2003 byl místopředsedou estonského parlamentu Riigikogu. V rámci Fora Populini přiblížil pohled středopravicových stran v Pobaltí na rozšíření EU.

Zvonko Bergant, který vykonává funkci mezinárodního tajemníka opoziční strany Nova Slovenija – Krščnska ljudska stranka (Nsi) ve Slovinsku, se ve svém příspěvku snažil identifikovat společné zájmy středopravicových stran na celém evropském kontinentu.
Konrad Szymanski, který je členem zahraniční komise strany Prawo i Spraviedliwość (PiS) v Polsku, se ve svém vystoupení dotkl zejména ekonomického dopadu členství v EU na Polsko.

Janez Podobnik (1959) je předsedou vládní strany Slovenska Ljudska Stranka (SLS) a předsedou jejího poslaneckého klubu. V letech 1996 až 2000 byl předsedou dolní komory slovinského parlamentu. Nyní vykonává funkci místopředsedy parlamentního výboru pro zahraniční věci a je pozorovatelem v Evropském parlamentu. Předsedou strany byl zvolen v listopadu loňského roku.
Janez Potočnik zdůraznil ve svém projevu specifickou slovinskou zkušenost s rozšířením EU.

Martin Kastler (1974) je poslancem Evropského parlamentu za německou Křesťanskosociální unii (CSU). Vystudoval mj. historii na FF UK v Praze. Jeho příspěvek byl zaměřen na aktuální ekonomickou situaci zemí EU.

Poslanecký klub ELS-ED, který konferenci zaštítil,  je v současnosti se svými 232 poslanci a 65 pozorovateli z nově přistupujících zemí nejvlivnějším politickým uskupením Evropského parlamentu.
Poslanecký klub je sdružením politických stran hlásících se k pravici a pravému středu politického spektra. Do jeho řad patří všechny klíčové konzervativní a křesťanskodemokratické strany členských států EU - například britští konzervativci, španělská Lidová strana (PP), německá aliance Křesťanskodemokratické a Křesťanskosociální unie (CDU/CSU) nebo francouzská strana Svaz pro lidové hnutí (UMP).

Po rozšíření Unie se klub rozroste o celou řadu stran ze střední a východní Evropy. Jeho řady rozšíří například maďarská strana FiDeSz, polská Občanská platforma či estonské strany Vlast a Res Publica. V poslaneckém klubu ELS-ED zasedají nyní také pozorovatelé v Evropském parlamentu, kteří byli vybráni za Občanskou demokratickou stranu.

Konference se zúčastnila celá řada významných posluchačů. Nechyběli mezi nimi zástupci diplomatického sboru, čeští zákonodárci, krajští a komunální politici, novináři, zástupci veřejných i soukromých vysokých škol, podnikatelé a manažeři a další zájemci o problematiku evropské integrace.

Více informací přinese připravovaný konferenční sborník.