CEVRO Institut zhodnotil německé volby

22. prosince 2009 - Matěj Trávníček
22 Pro

Politologický klub Mladých konzervativců ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut a za laskavé podpory Konrad Adenauer Stiftung uspořádal jednopanelovou konferenci k uplynulým německým parlamentním volbám. Na konferenci moderované předsedou Politologického klubu Matějem Trávníčkem vystoupili Ing. Marek Buchta, MBA, Mgr. Zbyněk Klíč a Dr. Hubert Gehring. Konference se uskutečnila 9. listopadu u příležitosti dvaceti let od pádu berlínské zdi.

Marek Buchta představil kampaň relevantních politických subjektů v SRN. Poukázal zejména na implicitní používání barev typických pro každou stranu a komparativně srovnal letošní předvolební kampaň s kampaní z roku 2005. Krom toho poukázal na skutečnost, že klíčovou proměnnou ve vztahu ke konkrétním výsledkům dané kampaně může být momentální nálada elektorátu. Pro příklad nemusíme chodit daleko – v roce 2005 tak CDU/CSU vedla nekonfliktní kampaň, naproti tomu socialisté byli mnohem agresivnější. A přestože CDU v této kampani zvítězila, zaznamenala ve finále mnohem menší náskok, než jí předpovídaly průzkumy veřejného mínění. Kdežto v roce 2009 prakticky tatáž kampaň přinesla CDU/CSU dostatečně velké vítězství na to, aby sestavila úspěšnou koalici s liberální FDP a na celospolkové úrovni tak vznikla jasná středopravicová vláda.

 

Žlutí berou oranžovým aneb unionisté volí FDP

Mgr. Zbyněk Klíč zasvětil účastníky konference do tajů volební geografie. Upozornil zejména na skutečnost, že postkomunistická a v zásadě extremistická strana Die Linke obdržela hlasy zejména v tzv. nových spolkových zemích, tj. v zemích bývalé NDR, a v Sársku, domovské zemi jednoho ze svých lídrů Oskara Lafontaina. Naproti tomu lze pozorovat významné úspěchy liberální FDP v tradičních baštách unionistů, resp. CSU, tedy v Bavorsku či Bádensku-Würtembersku. Rozhodně také není bez zajímavosti, že extrémně levicová Die Linke dokázala zvítězit ve dvou spolkových zemích, Sasko-Anhaltsku a Braniborsku, kdežto druhá nejsilnější strana SPD dokázala zvítězit pouze v jedné, v Brémách. Vítězný blok CDU/CSU zaznamenal vítězství ve zbylých třinácti zemích.

Poslední řečník Hubert Gehring přiblížil situaci v Německu před volbami a pokusil se načrtnout pravděpodobné scénáře povolebního vývoje. Ve své prezentaci vycházel zejména z před nedávnem uzavřené koaliční smlouvy mezi stranami nové vládní koalice, CDU/CSU a FDP, která klade důraz zejména na svobodu a odpovědnost. Dále poukázal na programové shody těchto dvou stran v oblastech školství, ekonomiky a jaderné energetiky. Naopak rozporné postoje existují u těchto stran v oblastech ochrany osobních údajů či otázce snížení délky základní vojenské služby. A v neposlední řadě upozornil, že nová koalice hodlá navýšit investice do vědy a výzkumu, kterážto oblast bude prakticky nepostižena rozpočtovými škrty.

Po vystoupení řečníků se strhla živá diskuze. Diskutující se zajímali zejména o barevnou identitu relevantních politických stran a o volební preference muslimského obyvatelstva. Zbyněk Klíč v této souvislosti upozornil na skutečnost, že muslimské obyvatelstvo ve své naprosté většině volilo nekonfesní levici, což Matěj Trávníček doplnil poukazem na skutečnost, že jedním ze dvou lídrů Die Grünen/B90 je muslimskou víru vyznávající Turek Cem Özdemir což indikuje pozitivní skutečnost, že muslimská menšina je schopná prosadit se ve stávajícím politickém systému. Toto prosazení dle jeho názoru zabraňuje vyšší míře polarizace německého politického spektra, a tak napomáhá zabránění nežádoucí polarizace.