CEVRO na setkání ENoP

22. prosince 2009 - Jiří Kozák
22 Pro

Ve středu 21. října se ve Stockholmu konalo valné shromáždění European Network of Political Foundations (ENoP), jehož je CEVRO členem.

ENoP sdružuje politické nadace členských států EU a je partnerem Evropské komise v oblasti rozvoje demokracie po celém světě. Členem ENoP je 59 politických nadací ze 23 států EU bez ohledu na politickou orientaci.

Na programu shromáždění byla mimo jiné volba vedení ENoP na příští dva roky. Koordinátorem byl zvolen Arjen Berkvens z nizozemské nadace Alfred Mozer Stichting. Ředitel CEVRO Jiří Kozák byl potvrzen do funkce člena řídícího výboru ENoP.

Na valné shromáždění navazovaly Evropské rozvojové dny – European Development Days (EDD), které jsou každoročně jednou z největších událostí věnujících se propagaci demokracie, rozvojové pomoci a lidským právům. Letošním organizátorem bylo švédské předsednictví EU.

ENoP měl na EDD vlastní stánek, na kterém byla prezentována činnost sítě jako takové a pak také projekty jednotlivých členů.

Současně byl ENoP spoluorganizátorem páteční konference Evropané jako katalyzátor změny, která se věnovala roli, kterou evropské projekty hrají ve světovém rozvoji demokracie a lidských práv.

Na pozvání ENoP přijela do Stockholmu ministryně pro vzdělání, informace, ženská práva a životní prostředí provincie Kinshasa v Demokratické republice Kongo Therese Olenga Kalonda, která kromě vystoupení na valném shromáždění ENoP hovořila i v panelu páteční konference.

Konference Evropané jako katalyzátor změny, kterou pořádal ENoP
Konference Evropané jako katalyzátor změny, kterou pořádal ENoP