Omluva jen romským ženám?

22. prosince 2009 - Tomáš Julínek
22 Pro

Vláda se omluvila romským ženám za provedení sterilizací, s kterými neprojevily souhlas. Jedná se většinou o případy z dob komunistického zdravotnictví a z počátku 90. let.

Naprostá většina z nich byla způsobena tehdejším pojetím přístupu k pacientovi, který v určité podobě přetrvává dodnes. Lékaři jen pomalu ustupují ze své mentorské pozice charakterizované větou: „Pane, Nováku, my víme nejlépe, co potřebujete, nestarejte se.“

Podobně tomu bylo i u sterilizací, které prováděli gynekologové v průběhu císařského řezu na základě medicínské indikace. Mysleli si, že jejich hlavní povinností je ochránit ženu před riziky dalšího těhotenství. Ale jejich prvotní povinností bylo získat pro takové rozhodnutí souhlas rodičky. Jsem rád, že je to dnes již samozřejmostí a že jsem k tomu mohl přispět změnou zákona a vyhlášky, které v roce 2006 přinesly nová práva pacienta na informovaný souhlas a možnost nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní kopie.

Je potřeba znovu a znovu zdůrazňovat, že sterilizace bez souhlasu při porodu císařským řezem nebyla motivována rasovým podtextem, ale je důsledkem pokřiveného bolševického paternalistického přístupu k pacientům. Důkazem je, že podobný osud potkal nebetyčně větší množství neromských žen, a nejen to, potkal také tisíckrát více romských a neromských mužů při jiných zákrocích.

Pane ministře Kocábe, vážená vládo, vyzývám vás, opravte svou omluvu a omluvte se všem českým pacientům, kterým byl proveden zákrok nebo odebrán orgán bez jejich souhlasu! Jsou to statisíce pacientů, kterým byla například amputována noha, odebrán orgán, proveden jiný rozsah výkonu, než očekávali na základě nedostatečné informace před zákrokem, a jsou to mnohdy smutnější příběhy, než je podvaz vejcovodů.

Opět musím připomenout, že levicová část Sněmovny v čele s lidoveckým poslancem Hovorkou zabránila přijetí zdravotních zákonů, které jasně zakotvovaly práva pacientů a definovaly jejich nárok na bezplatnou péči ze zdravotního pojištění. Modernizace zdravotnictví prostřednictvím reformních zákonů je úkol pro české vlády a parlament. Je to mnohem účinnější než plané omluvy, kdy se navíc zapomene na ostatní české pacienty.