Petr Robejšek / Efektivní komisi přinese pouze snížení počtu komisařů

22. prosince 2009 - redakce
22 Pro

Petr RobejšekJak hodnotite složení nové Komise?

Jako vždy je personální složení Evropské komise především odrazem vnitropolitické konstelace v členských zemích. Účinnost politiky Komise bude i v novém složení trpět tím, že se mnohé resorty překrývají. Hmatatelný přírůstek efektivity by se dal dosáhnout pouze radikálním snížením počtu komisařů. To však Lisabonská smlouva, která má akceschopnost EU zvýšit, neumožňuje.

 

Dá se z jejího obsazení usuzovat, co bude jejími prioritami?

Nedá. Priority evropské politiky určují nejmocnější evropské státy a aktuální globální události. Navíc platí, že každá Komise operuje ve vztahové síti mocenských zájmů bruselských institucí na jedné a národních zájmů členských zemí na druhé straně. Integrační proces je tak projekční plochou pro mocenské soupeření bruselských a národních elit. Z toho kupříkladu plyne, že se ekonomická rozhodnutí EU „znárodňují“, jakmile jde o pracovní místa vlastních voličů. A tam kde jde o národní prestiž, chybí politická racionalita a celoevropské ohledy, nezbytné při hledání kompromisů.

 

Jak hodnotíte nového českého eurokomisaře?

O panu Füllem nemám dost informací, ale vycházím z toho, že vláda vybrala schopného diplomata. Jaký bude jeho přínos pro naší zemi, záleží na dvou předpokladech:

1. Bude-li instruován tak, aby jednal v první řadě jako zástupce našich národních zájmů a nikoliv jako exponent dalšího sjednocování EU.

2. Dostane-li se mu potřebné podpory z Prahy.

 

Je to podle vás maximum možného pro Českou republiku, co se portfolia týče?

Ano, tím spíše, že na portfoliu záleží méně než na schopnostech komisaře a dobré koordinaci jeho aktivit s ostatními českými úředníky v evropských institucích a jich všech s Prahou. Ale ani nejlepší personál v Bruselu nic nedokáže, když budou české politické strany i nadále používat evropská témata proti sobě, nikoliv ve prospěch celé země.

 

Působíte dlouhodobě v Německu. Jaká je tam spokojenost se složením nové Komise, resp. německým kandidátem a postem, který získal?

Nelze říci, že by otázka složení Komise německou veřejnost elektrizovala. Analytici nebyli odsunem slabého ministerského předsedy Badenska-Württemberska Günthera Oettingera do Bruselu překvapeni. Německo si může dovolit poslat do Bruselu tuto nevýraznou osobnost, protože Berlín v evropské politice hraje i tak dominantní roli. Osobně očekávám, že Oettinger bude z pozice komisaře pro energii v nejlepším případě vlažně podporovat celoevropský projekt Nabucco a tím zároveň posilovat rusko-německý projekt Nordstream.

 

Je něco, co vás na nové Komisi překvapilo/zklamalo, ať již na složení, rozdělení portfolií mezi země apod.?

Je kuriózní, že společnou evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku má reprezentovat zástupkyně Velké Británie, země, která si vynutila, že i v Lisabonské smlouvě zůstává Evropská bezpečnostní a obranná politika v rukou jednotlivých členských zemí. Je mi záhadou, jak má vzniknout společná a hlavně účinná zahraniční politika EU, když její vojenský rozměr zůstavá v národní režii.

 

Jste spokojen s výběrem evropského prezidenta a evropské ministryně zahraničí?

Vždy jsem upozorňoval na to, že odpůrci i přívrženci Lisabonské smlouvy její význam a politický dopad nezřízeně přeceňují. Jmenování obou špičkových osobností tuto analýzu potvrdilo. Je zřejmé, že s jejich příchodem se neotevřou nebesa a skály nebudou pukat. To není náhoda, nýbrž dokonalý odraz stavu Unie. Faktická bezmocnost obou úředníků je v zájmu evropských velmocí. Jejich bezbarvost odráží nejasnost Unie o tom, jaký je smysl a cíl evropské integrace.


Petr Robejšek (*1948)
• poradce pro strategické otázky
• dlouhodobý spolupracovník CEVRO
• autor publikace Svět viděný z Řípu