Josef Šíma / Nestal jsem se profesorem, abych pak byl šéfem stranického vzdělávacího institutu

30. listopadu 2009 - redakce
30 List

Josef ŠímaCEVRO Institut působí na české akademické scéně již tři roky – jak byste zhodnotil jeho postavení mezi ostatními soukromými vysokými školami, jaké má jméno?

Vysoká škola CEVRO Institut si jméno zatím tvoří, má koneckonců teprve pár týdnů své první absolventy bakalářských programů. Již nyní je ale jasné několik věcí: CEVRO Institut je školou, která nepřijímá každého a spousta studentů ji kvůli jejím nárokům nedokončuje. To je mimo jiné proto, že na škole působí velmi kvalitní pedagogové v čele s garanty oborů, profesory a docenty, kteří se školou spojili svá jména – a svou dobrou reputaci – pouze proto, že zakladatelé přišli s vizí malé, elitní školy, a nikoli s vizí továrny na diplomy.

 

Čím především se škola od těch ostatních liší, co nabízí výjimečného?

CEVRO Institut sídlí v krásných prostorách Měšťanské besedy, což obzvláště pro studenty politologie, ale i studenty veřejné správy, musí být vskutku mimořádné. Zde se totiž psaly české dějiny. Obě naše oborové katedry jsou obsazeny uznávanými špičkovými odborníky, a nikoli držiteli pofiderních titulů poplatných době, jejíž konec datujeme do období před dvaceti lety. A škola toto své odborné zázemí využívá takovým způsobem, že naši studenti jsou opravdu jiní. Systémově nabízíme výuku v malých skupinách, individuální přístup; snažíme se o dokonalé služby, stejně jako o budování úzkých vazeb mezi učiteli a studenty. Řada soukromých škol, nemluvě o školách státních, narostla do takových rozměrů, že tento vztah mezi pedagogy a studenty není možný. My touto cestou jít nechceme.

 

V září jste byl jmenován novým rektorem školy – jaké změny lze očekávat, případně jaká je Vaše vize školy řekněme v době 15. výročí CEVRO v roce 2014?

CEVRO Institut bude bude dále pracovat na věcech, o kterých jsem právě hovořil – bude kultivovat své silné stránky. A bude taktéž rozšiřovat spektrum nabízených oborů – vedle práva a veřejné správy a politologie bude akreditovat obory posouvající výuku směrem k dalším společenským vědám, ekonomii a sociologii. To vytvoří dostatečnou zásobu zajímavých kurzů, pomocí nichž si bude moci každý student v rámci kreditového systému dotvořit svůj odborný profil. Tato možnost volby spolu s permanentími inovacemi ve výuce, otevřením školy pro zahraniční studenty i vyučující, udělá z vysoké školy CEVRO Institut velmi žádanou školu – malou, kvalitní, novátorskou, která žije studentským i společenským životem i mimo výuku.

 

CEVRO Institut je často karikován jako Vysoká škola pro ODS. Je to opravdu tak, nebo má možnost na škole studovat kdokoliv?

Podívejte, já jsem působil dříve na VŠE v Praze. Tvář jejího rektora se v jedné předvolební kampani objevila na bilboardech ČSSD. Stala se VŠE školou pouze pro sociální demokraty? Ministr školství byl ze strany Zelených, předsedkyně akreditační komise… takto bychom mohli pokračovat a k ničemu rozumnému by to nevedlo. Vysoká škola CEVRO Institut má ve své správní radě významného člena ODS, to není žádné tajemství, už kvůli tomu, že se na všech významných akcích, např. u promocí, hrdě hlásí k úspěchu projektu, u jehož zrodu stál; na druhou stranu třeba její rektor – za sebe mohu snadno hovořit – není velkým fanouškem stranické politiky. Ale především, jsme všichni na jedné lodi – ve velké konkurenci již etablovaných soukromých škol a státem dotovaných škol veřejných budujeme za velikého úsilí úspěšnou vysokou školu. Při tom není čas ani prostor na nic jiného než koncentraci na náš společný cíl a usilovnou každodenní práci. Naší snahou je mít kvalitní pedagogy a následně kvalitní studenty. Kdybychom se o ně připravovali v důsledku šermování stranickými legitimacemi, brzy bychom skončili. Krom toho, jedním z hlavních aktiv školy je její reputace, kterou – jak vidíme dnes z medializovaných případů některých škol – je velmi snadné ztratit. Kdybych měl mluvit za sebe: nestal jsem se po letech svého akademického působení profesorem proto, abych toto těžce získané ocenění své práce vyhandloval za post v nějakém ústavu stranického vzdělávání. CEVRO Institut je velmi zajímavým projektem standardního vysokoškolského vzdělávání, který nabízí nejen pro studenty, ale i pro pedagogy i mne, jako rektora, něco velmi zajímavého, co na českém vzdělávacím trhu zatím chybí. A to je výzva. Každý kdo se podívá, kdo u nás učí a co se u nás učí, rychle zjistí, že by se měl na naši školu přihlásit bez ohledu na to, koho volil v minulých volbách. A to se škola teprve rozbíhá!

 

Kdybyste měl uvést pět věcí či charakteristik, které nejlépe vystihují CEVRO Institut, které by to byly?

CEVRO Institut je škola, kde studenti znají své učitele; je to škola, kde lze studovat současné společenské dění v kontextu střetu myšlenek a ideologií; je to škola, která dá každému – dennímu i kombinovanému – studentovi vhled do řady disciplin a naučí jej kriticky myslet; studium na CEVRO Institutu otevírá možnost širokého uplatnění v podnikání i veřejné správě; je to škola, kam se lidé rádi vrací!


Josef Šíma (*1972)
• rektor vysoké školy CEVRO Institut
• profesor ekonomie
• předseda Asociace pro výuku ekonomie na středních školách