Jak šel čas s CEVRO Revue

30. listopadu 2009 - Zbyněk Klíč
30 List

Historie tohoto časopisu je takřka stejně dlouhá jako CEVRO samotné. Hlavní informační kanál – budeme-li tak CEVRO nazývat – vyšel poprvé v roce 2001, tedy dva roky po založení sdružení. Obsahem čísla byla historie, postavení a ideový program ODS, shrnutý v rozsáhlých textech, které obsadily více než dvě třetiny čísla.

Prvním šéfredaktorem časopisu, či tehdejší terminologií odpovědným redaktorem, byl dlouholetý ředitel CEVRO a dnešní prorektor vysoké školy CEVRO Institut Ladislav Mrklas.

Tak tomu bylo až do roku 2003, kdy vedení časopisu přebral dnešní šéfredaktor Petr Sokol. Číslo ještě stále vycházelo jako čtvrtletník, ale již v jiném designu. Časopis získal pevnou obálku a zvýšil se i počet stran na dvanáct, postupně až na šestnáct. Magazín měl již podobnou strukturu jako dnes s rubrikami Téma, Zahraniční inspirace či Měsíc české pravice. Pro čtenáře však bylo podstatnější zvýšení periodicity – v roce 2003 vyšlo devět čísel, o rok později již deset. Počínaje zářím roku 2003 se navíc CEVRO převléklo do oranžového kabátu a vyrostlo až na dvacet stran.

 

Přelomový rok 2005

Přelomový v řadě ohledů byl pro časopis CEVRO květen roku 2005. Tehdy CEVRO změnilo design do své dnešní grafické podoby s menším názvem na titulce a modernější obálkou, přejmenovalo se na CEVRO Revue a počet stran narostl na 24. Přibyly také nové rubriky jako Politická reklama, 12 otázek na nepolitické téma či Přečetli jsme.

A CEVRO Revue dále rostla – v roce 2006 již vycházelo na osmadvaceti stranách a na začátku roku 2007 se rozšířila o rubriku Třetí svět a grafickou část, kterou najdete uprostřed čísla. Dospěla tak do takřka identické podoby, jakou má dnes.

Kromě stabilních čísel, kterých vyjelo z tiskárny s dnešním celkem 74, vydalo CEVRO i speciál k parlamentním volbám v roce 2006 a pravidelně pro delegáty Kongresu ODS připravuje kongresové přílohy. Autory článků se postupně stávali významní čeští i zahraniční politologové, historici, ekonomové, právníci i politici a časopis se etabloval jako pevná součást výbavy pravicového politika.

Časopis dnes vychází ve více než dvoutisícovém nákladu a jeho čtenáři jsou komunální, regionální i celostátní politici ODS, akademici, studenti a další zájemci o dění na pravé části politického spektra.

CEVRO 1/2001     CEVRO 2/2003


CEVRO - listopad 2004     CEVRO Revue 5/2005