Březen / duben

02. Června 2009 - Petr Sokol
02 Čer

ODS zveřejnila zprávu o svém hospodaření

ODS 31. března v souladu se zákonem o politických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2008. Příjmy strany v minulém roce činily 346 mil. Kč, z toho státní příspěvek na činnost byl 197 mil., členské příspěvky 15 mil. a od 1701 dárců obdržela ODS dary v celkové výši 75 mil. korun. Od 214 dárců obdržela ODS částky ve výši nad 50 tisíc korun. Celkové výdaje v roce 2008 byly 541 mil. Kč.


Strany se dohodly na překlenovací vládě

Tři strany bývalé vládní koalice – ODS, KDU–ČSL a SZ – a dosud opoziční ČSSD podepsaly 5. dubna dohodu o vytvoření překlenovací vlády a shodly se, že novým premiérem bude dosavadní předseda Českého statistického úřadu, nestraník Jan Fischer. Občanská demokratická strana, KDU–ČSL a Strana zelených měly podle původní dohody novému předsedovi vlády doporučit kandidáty na ministra obrany, ministra spravedlnosti, ministra financí, ministra životního prostředí, ministra dopravy, ministra školství, ministra kultury a ministra zdravotnictví. ČSSD měla doporučit do nové vlády kandidáty na ministra zahraničních věcí, ministra vnitra, ministra průmyslu a obchodu, ministra zemědělství, ministra pro evropské záležitosti, ministra práce a sociálních věcí a ministra pro místní rozvoj. Strany se rovněž shodly, že nová vláda nastoupí do úřadu 9. května.

Dohodu následující den odmítlo vedení KDU–ČSL, kde proti ní vystupoval i předseda KDU–ČSL J. Čunek, který dohodu původně podepsal. V reakci na rozhodnutí lidovců požadovali nové jednání i zelení, naopak ODS i ČSSD smlouvu schválily.


Výkonná rada ODS pro překlenovací vládu

Výkoná rada ODS schválila 6. dubna dosavadní průběh jednání pověřených zástupců o řešení situace po pádu vlády a potvrdila jejich další mandát pro vyjednávání. Podle usnesení VR ODS spočívá racionální východisko ze situace, které bude odpovědné vůči všem občanům ČR, v předčasných volbách, ze kterých vzejde nová vláda s politickým mandátem, a to v nejbližším možném termínu. VR ODS proto vyzvala poslance a senátory zvolené za ODS, aby podpořili přijetí zákona, který umožní rozpuštění PS PČR a schválila „Předběžnou dohodu o přechodu k předčasným volbám a o vzniku překlenovací vlády“. VR ODS rovněž konstatovala, že ODS bude hlasovat pro důvěru překlenovací vládě a nemá žádné stranické personální požadavky.

 
Vznik vlády Jana Fischera

Předsedové ODS a ČSSD informovali 8. dubna prezidenta Václav Klause, že se dohodli na způsobu ukončení vládní krize a navrhli mu jmenovat novým předsedou vlády Jana Fischera. Zelení se k dohodě připojili. 9. dubna prezident jmenoval Fischera premiérem a pověřil ho sestavením nové vlády.

ODS navrhla 16. dubna v souladu s předběžnou dohodou o vytvoření překlenovací vlády premiéru Fischerovi sedm ministrů.

Na post ministra dopravy ODS nominovala dosavadního náměstka ministra Gustáva Slamečku, na ministra financí úřadující náměstka v tomto resortu Tomáše Uvíru, na ministra kultury Horymíra Kubíčka, na ministra obrany náměstka dosavdní ministryně Martina Bartáka, na ministryni spravedlnosti dosavadní ředitelku Justiční akademie Danielu Kovářovou, na ministryni školství bývalou šéfku tohoto resortu Miroslavu Kopicovou a do čela zdravotnictví ředitelku VFN Danu Juráskovou. Premiér Fischer ale 30. dubna předsedům stran oznámil, že do vlády jmenuje tři ministry dle vlastního návrhu a provede další změny. Z nominantů ODS se tyto změny měly dotknout postů minitrů spravedlnosti a financí a resortu kultury, kam chtěl Fischer navrhnout odborníka nominovaného nově ČSSD. S návrhem následně seznámil i prezidenta. Šéfové ČSSD i ODS ale Fischerův návrh odmítli. V rámci pokračujících jednání ODS znovu nominovala Danielu Kovářovou na ministryni spravedlnosti. Do čela financí předseda ODS Topolánek navrhl nejprve Miroslava Kalouska s tím, že současný náměstek v resortu Eduard Janota nabídku odmítl. Kalouska okamžitě vetovala ČSSD. Janota druhou nabídku ODS přijal.

Prezident republiky jmenoval 8. května novou vládu Jana Fischera. Do funkce vicepremiéra jmenoval i ministra obrany Martina Bartáka, kterého do vlády navrhla ODS a nominovala ho také na pozici místopředsedy vlády.