Viděli jsme: Odpor / Edward Zwick, USA, 2008

02. Června 2009 - redakce
02 Čer

Odpor / Edward ZwickFilm režiséra Zwicka popisuje u nás málo známou událost druhé světové války. Příběh sleduje válečné osudy trojice židovských bratrů Tuvji, Zuše a Asaela Bielských. Těm nacisté povraždili rodiny a bratrům nezbylo nic jiného než utéct do hlubokých běloruských lesů. Tam se k nim přidávaly další osoby ohrožené vyvražďováním židů. V lesích si postupně se rozšiřující skupina vybudovala osadu, kde v tajnosti žila. Po čase se začala dostávat do konfliktů s běloruskou kolaborantskou policií a později i wehrmachtem. Bielští se nechtěli spojit s prosovětskými partyzány, což vedlo k problémům se zásobováním potravinami či léky. Obojí si skupina musela obstarávat výpady do vesnic mimo jejich lesní útočiště. Při nich se Bielští pochopitelně nevyhnuli násilí, což dodnes vyvolává kritické pohledy na jejich aktivitu zejména v Polsku (okolní rolníci byli často Poláci), kde nejsou pozitivně hodnoceny ani kontakty Bielských se sovětskými partyzány.