Přečetli jsme: Etika svobody / Murray Rothbard

02. Června 2009 - Zbyněk Klíč
02 Čer

Etika Svobody / Murray RothbardMurray N. Rothbard patří k předním představitelům amerického a světového libertarianismu. Svoji filosofii svobody vyložil v knize Etika svobody, která nyní díky Liberálnímu institutu vychází v českém jazyce.

Rothbard v knize prosazoval právo úplného sebevlastnictví jako jediný princip slučitelný s morálními zásadami aplikovatelnými na každého člověka. Tento princip je zároveň přirozeným právem každého člověka. Vlastnictví podle Rothbarda vzniká smíšením lidské práce s půdou, resp. dosud nevlastněnou věcí, a s jako takovou s ní člověk může volně disponovat, tj. ji užívat, prodat či darovat. Svou radikální obhajobou svobody se Rothbard dostal do rozporu s konzervativci, neboť na základech své etiky obhajuje potraty jako právo ženy na vlastní tělo či ultraminimální stát jako dohodu soukromých ochranných agentur. Jakkoli je však Rothbardova filosofie rozporuplná, je etickou, nikoli účelově založenou obhajobou svobody a libertarianismu, který je dnes většinou vulgarizován na ekonomickou výhodnost. Tím je kniha cenná.

Jako taková je Rothbardova kniha vítaným osvěžením pro každého pravověrného liberála, zkroušeného nešvary dnešního utilitarismu a falešného pragmatismu. Všem, kdo věří ideji svobody a individualismu, lze proto knihu vřele doporučit k přečtení.