Vědomostní test - Evropský parlament

02. Června 2009 - redakce
02 Čer

1/ Kolikáté volební období přímo voleného Evropského parlamentu v současnosti (2004–2009) probíhá?
a) čtvrté
b) páté
c) šesté

2/ Od kterého roku jsou členové Evropského parlamentu voleni podle přímého a všeobecného
volebního práva?
a) 1969
b) 1979
c) 1989

3/ Ve kterém městě se nachází sídlo Evropského parlamentu?
a) Štrasburk
b) Brusel
c) Lucemburk

4/ Jak dlouhé je funkční období předsedy a místopředsedů Evropského parlamentu?
a) pět let
b) rok
c) dva a půl roku

5/ Z kolika členů je složeno Předsednictvo Evropského parlamentu?
a) 15
b) 20
c) 25

6/ Kdy je naplněno kvórum, aby Evropský parlament mohl jednat?
a) jedna polovina poslanců
b) jedna třetina poslanců
c) dvě třetiny poslanců

7/ Která z poslaneckých frakcí je v EP v současnosti nejpočetnější?
a) EPP
b) EPP-ED
c) ALDE

8/ Která z politických skupin v EP je třetí nejpočetnější?
a) Evropská lidová strana
b) Strana evropských socialistů
c) Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

9/ Jaký je minimální počet členů EP pro vytvoření politické skupiny?
a) 15
b) 25
c) 35

10/ Kolik poslanců bude mít Česká republika v novém Evropském parlamentu?
a) 22
b) 24
c) 26

11/ Kolik poslanců ODS zasedá nyní v Evropském parlamentu?
a) 7
b) 8
c) 9

12/ V jaké parlamentní frakci zasedají zástupci SNK–ED?
a) EPP–ED
b) ALDE
c) jsou nezařazeni

13/ Kolik českých politických subjektů se dostalo do EP v posledních volbách?
a) 6
b) 7
c) 8

14/ Kdo je předsedou české národní delegace ve frakci EPP-ED?
a) Jan Březina
b) Jana Bobošíková
c) Jan Zahradil

15/ Jaká koalice zvolila v tomto funčním období vedení parlamentu?
a) EPP-ED – PES
b) EPP-ED – ALDE
c) PES – EUL/GNL

16/ V kolika volebních obvodech se volí v České republice do Evropského parlamentu?
a) ve čtrnácti
b) v osmi
c) v jednom

17/ Ve kterých dvou zemích se volilo do EP v roce 2007?
a) Rumunsko a Bulharsko
b) Slovinsko a Řecko
c) Španělsko a Portugalsko

18/ Který z poslanců ODS je nyní pokladníkem klubu ODS v EP?
a) Petr Duchoň
b) Jan Zahradil
c) Oldřich Vlasák

19/ Kolik má Evropský parlament stálých výborů?
a) 15
b) 20
c) 25

20/ Kdo je současným předsedou EP?
a) Hans-Gert Pöttering
b) Pat Cox
c) José Manuel Barroso


Správné odpovědi:

1/c, 2/b, 3/a, 4/c, 5/a, 6/b, 7/b, 8/c, 9/b, 10/a, 11/c, 12/a, 13/a, 14/c, 15/a, 16/c, 17/a, 18/c, 19/b, 20/a


Hodnocení:

0–7/ Nadcházející volby pro vás budou příležitostí osvojit si základní znalosti o EP.

8–14/ Základní znalosti o Evropském parlamentu v pohodě ovládáte.

15–20/ Evropský parlament je pro vás jako stvořen, gratulujeme!