Europe’s Coming Demographic Challenge. Unlocking the Value of Health / N. Eberstadt, H. Groth

30. března 2008 - Jaroslav Zvěřina
30 Bře

Europe’s Coming Demographic Challenge. Unlocking the Value of Health / N. Eberstadt, H. GrothAEI (American Enterprise Institute, www.aei.org) vydal v útlé monografii výsledek vědecké analýzy ekonomických a zdravotnických důsledků nízké porodnosti a stárnutí evropského obyvatelstva.
   Analýza se zabývá západoevropským prostorem, a tedy starou evropskou „patnáctkou“. Můžeme ji však směle vztahovat k celé rozšířené Evropské unii, protože nové členské země se vesměs těší stejně nízké porodnosti, jako země „patnáctky“. S tím, jak se prodlužuje průměrný věk, a tedy šance na dožití, měla by růst rovněž délka pracovní aktivity lidí. S tím pak roste také výše hrubého domácího produktu, a tedy bohatství států. Velký podíl na rostoucí aktivitě seniorů má špičkové zdravotnictví. Zdravotní péče se sice zdá být extrémně nákladná, avšak její výsledky jsou obdivuhodné. Investice do moderní zdravotní péče jsou velmi efektivní. Evropané ve srovnání s USA nebo Japonskem investují dnes bohužel do špičkových lékařských výzkumů podstatně méně.
   Knížka analyzuje suchá a nepříliš potěšující fakta. Není však nikterak pesimistická. Záleží na samotných Evropanech, jestli se naučí mobilizovat ekonomický potenciál svých relativně čiperných a relativně zdravých seniorů, nebo jestli zvolí strategii postupné stagnace a vývoje směrem k jakési rezervaci stárnoucí a rezignující ­po­pu­lace.

U nejbližší generace zůstal ekonomický růst západní Evropy daleko za Spojenými státy. Evropská populace se dramaticky snižuje: regionální populace v produktivním věku vyvrcholí v nejbližších letech a nevyhnutelně bude klesat. Pokud chtějí západoevropané zůstat ekonomicky konkurenceschopní a těšit se z pokračujícího zlepšení v životním standardu, musí okamžitě reagovat na tyto demografické změny.