Mělo by se o reformní smlouvě hlasovat v referendu?

30. března 2008 - redakce
30 Bře

Milan Cabrnoch
poslanec EP

Rozhodnutí o tom, zda o reformní smlouvě EU hlasovat v referendu, není jednoduché. Po zvážení všech argumentů pro i proti a s přihlédnutím k aktuální vnitropolitické situaci v České republice, se kloním k hlasování o schválení smlouvy v Parlamentu. Současně plně podporuji, aby bylo ve chvíli projednávání v Parlamentu k disposici stanovisko Ústavního soudu k této smlouvě.

Dan MarekDan Marek
politolog FF UPOL

Za vhodnější způsob ratifikace považuji cestu parlamentní, neboť přesun pravomocí na evropskou úroveň je v případě Lisabonské smlouvy spíše omezený a institucionální reformy, které smlouva přináší, jsou pro Evropskou unii z hlediska jejího efektivního fungování žádoucí.  Členské země potřebují překonat problémy spojené s institucionální reformou a soustředit se více na pragmatickou realizaci politik a konkrétních aktivit v celé řadě oblastí, což nebude plně možné, dokud nedojde k ratifikaci této smlouvy.

Petr Bratský
poslanec PČR

Nejsem zrovna příznivcem referend, myslím, že máme celkem funkční zastupitelskou demokracii. Nejsem si ani jistý, zda by většina občanů vůbec věděla, o čem přesně hlasují. Reformní smlouva sice není tak rozsáhlá a nepřehledná, ale jako jakási „převlečená euroústava“ se své předchůdkyni blíží. Spíše bych uvítal vládní informační kampaň, která by, bez zbytečného huráevropanství nebo naopak hurá­vlastenectví, veřejnosti srozumitelně a jasně přiblížila, co reformní smlouvou získáme a co ztratíme.