Vláda schválila novelu zákona o DPH

30. března 2008 - Ivan Fuksa
30 Bře

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která byla ministry schválena 4. února. Návrh představuje především harmonizační novelu, uvádějící do souladu české právo s předpisy EU. Nedochází ke změně výše sazeb daně ani k přesunu zboží či služeb v rámci snížené či základní sazby, nicméně kromě legislativně technických změn přináší i několik zajímavých novinek pro české podnikatele.
   Upřesňují se podmínky pro nezdanění reklamních a propagačních předmětů a obchodních vzorků – vypouští se podmínky povinnosti označení reklamního předmětu, limit 500 Kč však nadále zůstává. Dále se nově doplňuje, že předmětem DPH není také poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty.
   Podnikatelé jistě přivítají skutečnost, že novela umožňuje opravu chybně uplatněné daně při použití nesprávné sazby. Pokud plátce uplatní chybně sazbu daně 19 % a měl uplatnit pouze sníženou sazbu 9 %, bude mít nově možnost nárokovat rozdíl mezi těmito sazbami zpět.
   Ke změně dochází u dnes používaného pojmu finanční pronájem. Nově se bude zdaňovat podle toho, zda příjemce leasingu má dle smlouvy povinnost nabýt předmět leasingu (DPH se odvádí ihned při dodání zboží) nebo pouze možnost nabytí (pak DPH je odváděna postupně v návaznosti na splátky).
   Novela nově upravuje ustanovení o tzv. „přefakturaci“ (přeúčtování výdajů). Nově se vymezuje, co se nezahrnuje do základu daně a tedy nezdaňuje. Jedná se o úhradu výdajů zaplacených za jinou osobu (jejím jménem a na její účet). K tomu je třeba splnění určených podmínek – správná evidence, shodná částka a neuplatnění nároku na odpočet daně.
   Celkově tedy novela upřesňuje některé pojmy, zjednodušuje některá ustanovení zákona, a tím přispívá ke snížení administrativních nákladů jak na straně státu, tak na straně ­po­plat­níků.