Christian Wulff – budoucí německý kancléř

26. března 2008 - Petr Robejšek
26 Bře

Christian Wulff Když se nedávno v Dolním Sasku volilo, nečekaly se velké změny. V Hannoveru vládne již pět let CDU a svobodní demokraté (FDP). Černo-žlutá koalice dosáhla sice trochu horší volební výsledek než minule, ale může dále pohodlně vládnout.

Opoziční Sociální demokracie překonala se 30,3 procenty hlasů svůj negativní rekord z roku 2003. Značnou roli přitom hrála skutečnost, že její špičkový muž, Wolfgang Jüttner, neobstál proti dolnosaskému ministerskému předsedovi Christianu Wulffovi.
   Christian Wulff vypadá jako trochu stydlivý ženich z dobré rodiny. Zpočátku takový doopravdy byl (působil spíše nejistě a nedůvěřivě), ale v průběhu své politické kariéry velmi rychle „vyrostl“. Dnes se za usměvavou a solidní fasádou skrývá velmi pozorný, rozhodný a mocenské nástroje suveréně používající politický manažer. Wulff dokazuje, že profesionální politik není ten, kdo z politiky žije, nýbrž ten, kdo žije pro politiku. V devatenácti letech se stal spolkovým předsedou křesťansko-demokratické organizace školní mládeže (Schü­ler­-Uni­on) a členem spolkového představenstva CDU. O dobrých deset let později se již podílel na formulování stranického programu CDU. Když mu bylo třicetčtyři, stal se zemským přesedou CDU a ve třicetidevíti letech byl již jedním ze zástupců spolkového předsedy CDU.
   Wulff je sebejistý a kompetentní do té míry, že je ochoten zeptat se a poslouchat své poradce; dosud mu to bylo jenom ku prospěchu. S pomocí svých poradců se na německé scéně etabloval jako nezaměnitelná osobnost, politická značka. Promyšlená komunikační politika a profesionální vztah k médiím mu umožnily zvládnout a dokonce pro svou popularitu využít i choulostivé situace v privátním životě. V polovině roku 2006 Wulff odešel od své ženy a dcery a přestěhoval se ke své přítelkyni. Dříve než mohla začít hlasitá mediální šeptanda, obrátil se katolík Wulf na veřejnost. Přes bulvární Bild­-Zeitung sdělil, že opouští svou ženu a dceru; šťourání v privátním životě odpadlo a pokles preferencí se nekonal. Osvědčenou metodu zopakoval nedávno, když dal Bild am Sonntag, spolu se svou přítelkyní Bettinou Körner, velmi osobní interview. To není exhibicionismus, nýbrž velmi racionální úvaha. Christian Wullf používá svůj studiem práv vydrilovaný mozek a dochází logicky k závěru, že moderní politici se již neodlišují ideologií, kterou vyznávají, nýbrž svou osobností. To, že i v životě tak usedle vypadajícího člověka dochází ke krizím a zlomům, z něj v očích voličů činí lidskou bytost a sympatickou osobnost.

Pragmatik
Poznatek o tom, že ideologie dosloužily, dovádí Wullf do důsledků a provádí pružnou, ale důsledně zájmovou politiku pro svou spolkovou zemi. V diskuzi politických témat zůstává dlouho neprůhledný a ponechává si tudíž možnosti převzít případně i názory opozice. Jeho pragmatismus zastiňuje i stranickou příslušnost. Dobrým příkladem je spor o vyhloubení koryta řeky Labe. Tento projekt je pro hamburský přístav existenčně nutný, neboť jinak neobstojí v ostré konkurenci s Rotterdamem. Vybagrovat hlubší koryto je však možné pouze se souhlasem Dolního Saska. V obou spolkových zemích vládne CDU a mělo by se tudíž jednat o formalitu. Christian Wulff však již měsíce tento projekt blokuje s poukazem na to, že není zřejmé, jestli by neměl negativní dopad na stabilitu hrází, které lemují tok Labe na jeho pouti severoněmeckou nížinou. Se svým typickým nevinným výrazem pak upozorní na to, že v dolnosaském Wilhelmshavenu se staví přímořský přístav s dostatečnou hloubkou pro i ty největší kontejnerové lodi. K tomuto projektu se Hamburk, z pochopitelných důvodů, staví spíše váhavě. Wulff ukazuje, jak vypadá zájmová politika.a
   A co peníze? Dolní Sasko vlastní balík akcií koncernu Volkswagen. Každý ministerský předseda je tudíž automaticky i členem dozorčí rady. Ze svého platu ve výši asi 100 000 euro ročně Wulff odvádí 95 000 do zemské kasy. Stejným směrem putuje i jeho plat zemského poslance ve výši 5000 euro. Pro sebe si ponechává pouze plat ministerského předsedy ve výši 8500 euro; spíše skromné nejenom ve srovnání s manažery, ale třeba i ve srovnání s lidmi z médií.
   Christian Wulf nepřestává zdůrazňovat svůj niterný vztah k Dolnímu Sasku a plány zde zůstat a potvrzuje tím své kancléřské ambice.

Christian Wulff (*1959)
• ministerský předseda spolkové země Dolní Sasko
• člen Křesťanskodemokratické unie
• kandidát na spolkového kancléře