Listopad

26. listopadu 2007 - Petr Sokol
26 List

Regionálním předsedou ODS ve středních Čechách byl zvolen Petr Bendl
Dne 3. listopadu 2007 se v Kladně konal volební sněm Regionálního sdružení ODS Střední Čechy, na kterém si středočeská ODS zvolila nové vedení. Po odstoupení Vlastimila Tlustého z kandidatury na předsedu regionálního sdružení byl do této funkce nově zvolen hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. Volebnímu sněmu předcházela dlouhá kampaň, která vyznívala poměrně vyrovnaně. Oba kandidáti získali pět nominací oblastních sněmů. Poslance V. Tlustého podpořili na Benešovsku, Kutnohorsku, Rakovnicku, Berounsku a v okrese Praha-západ. Hejtman P. Bendl se naopak stal favoritem oblastních organizací na Kladensku, Kolínsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku a v okrese Praha-východ. Ani jednoho z kandidátů nepreferovala oblastní sdružení na Příbramsku a Nymbursku.
   Až v průběhu volebního sněmu se poslanec V. Tlustý kandidatury vzdal. Své rozhodnutí nekandidovat zdůvodnil tím, že se na sněmu „mělo hlasovat o všem možném, jen ne o předsedovi regionu“. Proto dospěl k závěru, že chce-li Petr Bendl stoprocentní mandát pro krajské volby, tak jako lídr pro krajské volby ho má mít. Z diskuse před volbou předsedy bylo podle něj patrné, že v regionálním sdružení existují dva stejně silné bloky a hrozí „prohlubování příkopu“ mezi stoupenci obou táborů.
   Bendl následně jako jediný kandidát podle oficiálních výsledků získal od 163 delegátů sněmu 105 hlasů a byl zvolen do čela středočeské regionální organizace občanských demokratů.
   Místopředsedy regionálního sdružení byli zvoleni poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch (Kolínsko), první náměstek ministra financí Ivan Fuksa (Příbramsko), náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková (Mělnicko), senátor Jiří Oberfalzer (Berounsko) a náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák (Rakovnicko).

Zemřel pardubický hejtman Michal Rabas
Dne 5. listopadu 2007 zemřel hejtman Pardubického kraje pan Michal Rabas. Dlouholetý významný krajský politik podlehl vážné nemoci.
   Pardubický hejtman a předseda Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje se narodil 9. června 1964 v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval odborné kurzy a stáže na institutu Ministerstva vnitra ČR, Vysoké škole ekonomické, Prague Business school, České národní banky, John Hopkins University a University Lusofona Lisabon.
   V roce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru v Pardubicích, v roce 1993 byl jmenován vedoucím finančního referátu Okresního úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. V roce 1996 byl vládou České republiky jmenován do funkce přednosty tohoto úřadu.
   Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce 2000. V letech 2000–2004 byl statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana. V letech 2002–2004 působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje.
   Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, v letech 1999–2005 předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, v letech 1996–2005 členem vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice.

Volební oblastní sněmy na Českobudějovicku a Jesenicku
Oblastní sněm ODS za Českobudějovicko při volbě 29. října potvrdil dosavadní vedení. Do čela oblastního sdružení byl znovu zvolen primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Místopředsedy jsou Zdeněk Blažek, starosta Nových Hodějovic a František Ondřich, starosta Kamenného Újezda. V oblastní radě nově zasednou například českobudějovičtí radní Martin Kuba a Břetislav Kábele nebo starosta Trhových Svinů Radislav Bušek.
   Novým předsedou ODS na Jesenicku se stal dosavadní místopředseda a starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík, který nahradil dosavadního šéfa okresní organizace ODS na Jesenicku Jana Jedličku. Na pozici místopředsedů byli oblastním sněmem zvoleni Mojmír Michálek, starosta Bernartic, a Drahomír Bernátek z Mikulovic.
   Během měsíce listopadu se uskutečnilo i několik regionálních volebních sněmů. V čele Plzeňského regionu zůstává na další dva roky ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, v čele jihočeských občanských demokratů byl potvrzen předseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Tom Zajíček z Písku.

Hejtman Skokan míří do Senátu
Regionální rada ODS v Libereckém kraji nominovala do čela krajské kandidátky pro volby v roce 2008 náměstka hejtmana Radima Ziku. Současný hejtman Petr Skokan se rozhodl ve volbách do krajského zastupitelstva v příštím roce nekandidovat, neboť se bude ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tj. na Českolipsku a částečně na Liberecku. Senátorskou kandidaturu Petra Skokana bude ještě schvalovat sněm volitelů, který se sejde do konce roku.