70 let od úmrtí prvního československého premiéra

26. listopadu 2007 - Jiří Kozák
26 List

Letos je tomu sedmdesát let, co zemřel významný politik posledního období Rakouska-Uherska, politický vězeň během 1. světové války, první předseda vlády Československé republiky, velký oponent Hradu a na sklonku života čelní představitel Národního sjednocení Karel Kramář.
   Jeho život si na konci října připomněla třídenní mezinárodní konference s výmluvným názvem Karel Kramář (1860–1937). Na její organizaci se podílelo pět organizací. Kromě CEVRO Institutu to byl Ústav českých dějin FF UK, Masarykův ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR a Archiv hlavního města Prahy. Na konferenci se sešli historikové a politologové, aby diskutovali Kramářův život ve všech jeho fázích. Politologická část se věnovala zejména postavení Kramářovy národní demokracie během první Československé republiky a vystoupili na ní mj. politologové CEVRO Ladislav Mrklas a Petr Sokol.
   První den se v sídle CEVRO Institutu konal společenský večer s vernisáží výstavy, kterou připravila škola ve spolupráci s Národním muzeem. Jestliže konference se věnovala politickému životu, tak na výstavě byl Kramář představen v rolích vězně, mecenáše či vášnivého lovce. Celý večer byl uveden premiérem Mirkem Topolánkem, který převzal záčtitu nad celou akcí. Po úvodních proslovech následovala předpremiéra dokumentu České televize s komentářem Mgr. Libora Jůna z Národního muzea. Mezi exponáty byla čestná občanství, diplomy a velký portrét Karla Kramáře.

Rozsáhlou fotogalerii z výstavy včetně exponátů naleznete na www.cevroinstitut.cz.

Panel představující prvního československého premiéra
Panel představující prvního československého premiéra