Slavnostní prezentace sborníku LKA

26. listopadu 2007 - Ladislav Mrklas
26 List

V sobotu 20. října proběhla v aule CEVRO slavnostní prezentace Li­be­rál­ně­-konzervativních esejí 2003/2007, tedy sborníku nejoriginálnějších a nejzajímavějších závěrečných prací absolventů prvních čtyř ročníků akademie.
   Na úvod večera vystoupil předseda správní rady CEVRO Ivan Langer. Připomněl, že právě v souvislosti s rozvojem Liberálně-konzervativní akademie vznikla myšlenka na vytvoření prestižní soukromé vysoké školy, zhmotněná v dnes fungujícím CEVRO Institutu. Všechny přítomné zároveň ujistil, že ambicí CEVRO je další rozvoj směrem k univerzitnímu typu vzdělávání pro všechny, kdo se pohybují ve veřejném životě nebo o něm přemýšlejí.
   Slavnostní večer poctili svou návštěvou zástupci obou hlavních partnerů akademie. Frakci ELS-ED v Evropském parlamentu zastupoval europoslanec Oldřich Vlasák, jeden z prvních absolventů jejího studia. Nadaci Konrada Adenauera (KAS) zastupoval ředitel jejího pražského zastoupení Stefan Gehrold, který se v rámci tohoto večera také rozloučil, neboť po čtyřech letech opouští Prahu. Všichni přítomní jeho působení v čele KAS ocenili jako obrovský příspěvek ke kultivaci českého veřejného života.
   Hlavním překvapením večera bylo vystoupení premiéra ČR Mirka Topolánka, který ocenil akademii i samotné CEVRO jako jeden z nejvýznamnějších myšlenkových trustů české politiky. Mirek Topolánek se také spolu s Ivanem Langerem stal patronem sborníku.
   V další části večera se svými krátkými proslovy vystoupili zástupci čtyř ukončených ročníků: 2003/2004 – Hana Lánová a Karel Novák, za něhož přečetl zdravici herec Martin Štěpánek, 2004/2005 – Jaroslava Kypetová a Jan Morava, 2005/2006 – Jan Decker a Petr Židek, 2006/2007 – Alena Fimanová a Tomáš Ehler.
   Právě Martin Štěpánek se svým nezapomenutelným přednesem následně přečetl několik vybraných pasáží z esejí Stanislava Kubů, Daniela Tůmy, Daniely Rázkové, Jevgenije Sazankova a Dalibora Wijase.
   Po skončení oficiální části, kterou provázeli Petra Viktorová, Kamila Hubáčková a Ladislav Mrklas, následovala neformální část večera – tedy setkání absolventů, lektorů, současných posluchačů, partnerů a přátel akademie.

Stefan Gehrold
Stefan Gehrold