Měl by být český prezident volen přímo?

26. listopadu 2007 - redakce
26 List

předseda Senátu PČRPřemysl Sobotka
předseda Senátu PČR

Jde o složitou otázku charakteru ústavy. Já osobně jsem spíše příznivcem nepřímé volby. Vycházím ze současného ústavního postavení prezidenta, z českých parlamentních tradic a podstaty středoevropského parlamentarismu, ve kterém funkce prezidenta je spíše reprezentativní, nikoliv exekutivní. Za jistých okolností by přímá volba prezidenta mohla být něco jako referendum, aniž je takto pojmenováno, a to by se mohlo proti vlastní parlamentní, zastupitelské demokracii obrátit. Pokud přímá volba bude po dohodě zrealizovaná, tak musí být změněna ústava s určitým posílením role prezidenta. A to chce výraznou politickou shodu.

 

Radim ChytkaRadim Chytka
poslanec

V naší republice neexistuje typický prezidentský systém, jako například v USA. Proto se domnívám, že přímá volba prezidenta není u nás nutná. Je ale možná. Nese však v sobě riziko neúměrného zvyšování pravomocí prezidenta republiky. To je v pořádku, pokud je zvolena výrazná osobnost (např. Charles de Gaulle ve Francii). V opačném případě je negativně ovlivňován celý politický systém. Osobně jsem u přímé volby prezidenta spíše zdrženlivý.

 

Jan FilipJan FiliP
vedoucí katedry Ústavního práva a politologie PrF MU

Způsob ustavování do jakékoli funkce by se měl vždy odvozovat od toho, do jaké funkce se má ustavovat, jaké postavení bude mít její nositel, s kým bude spolupracovat, o kom bude rozhodovat, jakou legitimitu k tomu bude potřebovat. O čem by tímto způsobem měli voliči rozhodnout a co by tím mohli na fungování státu změnit? S ohledem na ústavní tradice, kompetence prezidenta a jeho roli v ústavním systému, není v současnosti zavedení přímé volby nutné. Jde proto o dílčí a méně významnou součást širšího problému postavení hlavy státu v parlamentní republice.