Evžen Tošenovský / Spolupráce krajů a centra? Rozumové soužití politických hráčů

26. listopadu 2007 - Zbyněk Klíč
26 List

Evžen TošenovskýKraje fungují od roku 2000. Jste s jejich působením spokojen – naplnily očekávání do nich vkládané?
Jsem přesvědčen, že kraje zvládly velmi komplikované úkoly, které na ně přešly, nad očekávání dobře, a to při vědomí jejich vzniku na zelené louce. Přiznám se, že jsem zpočátku patřil spíše ke skeptikům, jak to vše dopadne. Když vezmeme v úvahu, že na kraje přešlo např. zdravotnictví, správa silnic, záchranné služby, střední školství nebo bezpečnostní systémy, je skoro malým zázrakem, že při tom nedošlo k žádným dramatům. Spíše naopak, kraje často vyřešily po mnoho let odkládané problémy.

Jak fungovala spolupráce krajů s celostátní sférou a vedením ODS, které bylo zpočátku k ustavení krajů skeptické?
Spolupráce funguje tak, jak funguje. Bylo by bláhové očekávat nějakou idylu, je ale dobře, že se nevede nějaký otevřený souboj. Je to zkrátka rozumové soužití politických hráčů, kteří se setkávají v některých pohárových soutěžích a uvědomují si odlišnost vlastních zápasů.

V kuloárech často zaznívají názory, že by se měly pravomoci kraje rozšířit. Jaký je Váš názor?
Myslím, že otázkou není posílení kompetencí, ale spíše dlouhodobá snaha nalézt rozumné rozdělení pravomocí mezi stát a kraj. Důležité je, aby byly jasně definovány rozhodovací pravomoci kraje a státu – musí být zřejmé, kdo nese zodpovědnost za daná rozhodnutí. Tato diskuse se týká například řešení problematiky středního školství, zdravotnických zařízení a záchranných zdravotnických systémů či památkové péče.

Jak občané, konkrétně Vašeho kraje, přijali ustavení nové instituce – Krajského úřadu?
Byl jsem překvapen, jak rychle se lidé ztotožnili s existencí kraje, a to při velmi realistickém pohledu. Očekával jsem spíše negativní přístup lidí k nové instituci, ale je zajímavé , že skutečně převažují pozitivní reakce. Vysvětluji si to větší „citlivostí“ lidí k místu, kde žijí, než jsme očekávali.

Měl-li byste zhodnotit tříleté působení kraje od posledních voleb z pohledu ODS, podařilo se splnit Vaše předsevzetí?
I když jsem při hodnocení vlastních předsevzetí vždy spíše zdrženlivý, mohu přiznat, že se mi poprvé v politickém životě splnilo i to, o čem jsme neměli ani odvahu příliš nahlas mluvit. V našem kraji opravdu nastal zvrat ve strukturálních změnách a změny jsou dnes skutečně hmatatelné.

Jaký je Váš odhad volebního výsledku a co byste osobně považoval na celostátní úrovni za úspěch?
Na předvolební odhady se mne raději neptejte. Před volbami jsem vždy velmi skeptický, snažím se realisticky pohlížet na své konání a nutím se ke střízlivému vstupu do volebních soubojů a maximálnímu soustředění. Rozhodně se neztotožňuji se sebeuspokojivým konejšením, že jsme dobří. Celostátní soupeření v krajských volbách je mezi kraji jen těžko srovnatelné. Domnívám se, že je důležité volby v kraji vyhrát, nominovat hejtmana a sestavovat radu. A pro tento cíl jsem připraven udělat maximum.

 
Evžen Tošenovský (* 1956)
• hejtman Moravskoslezského kraje
• předseda Asociace krajů České republiky
• někdejší primátor Ostravy