Je čas přemýšlet o vedení krajských volebních kampaní

26. listopadu 2007 - Karel Křivan
26 List

Krajské volby roku 2008. Pro jedny zajímavá čísla k analýzám, pro jiné osobní důsledky pro vlastní životní dráhu. Záleží, z jakého pohledu se na příští volební rok budete dívat. Zda jako pozorovatelé nebo ti, kdo jsou v nich bezprostředně „ponořeni“.

Krajské a senátní volby budou důležité. Pro ODS, protože bude obhajovat pozice, jaké se snad ani nedají zlepšit, pro ČSSD, protože se může vyvézt na opoziční vlně a konečně uspět i v jiných volbách, než jen v těch do Poslanecké sněmovny. Malé strany si mohou vyzkoušet různé možnosti koalic a doufat, že se objeví noví, neokoukaní lokální lídři.
   Vzhledem k tomu, jak se profesionalizuje komunikace jednotlivých politických stran, je čas, aby političtí stratégové začali přemýšlet nad způsobem oslovení voličů.
   Pro ODS jsou krajské volby zkouškou síly v regionech, „ostrým“ ověřením si momentální pozice na celostátní úrovni a současně schopnosti pružně reagovat na vzniklou situaci. Ze všech parlamentních stran je ODS v nejobtížnější situaci: obhajuje drtivé vítězství z posledních krajských voleb. Současně se jako strana s hlavní vládní odpovědností bude muset bránit snaze opozice dát volbám jiný obsah, než „krajský“.

Vytvořit jednotu, nehlasovat o vládě
ODS si musí položit klíčovou otázku: jak povede volební kampaň, aby voličům bylo jasné, že je stranou jednotnou a současně, že krajské volby nejsou hlasováním o vládě. Všichni krajští hejtmani jsou členové stran vládní koalice. Nemohou tedy sbírat snadné protestní hlasy opozice vůči centrální moci. Ona míra pružnosti místní autonomie bude velkou zkoušku politické taktiky.
   ODS vítězila v senátních a místních volbách díky schopnosti postavit více osobností než protivníci. Centrum musí dokázat dostatečně citlivě reagovat na potřeby a zájmy svých krajských vůdců. Čím více rozdílných témat, čím větší soustředění do místa voleb, tím větší šance, že neuspěje očekávaná centrální kampaň socialistů.
   Opozice se jistě pokusí prosadit v médiích jako hlavní téma voleb důvěru ve vládu. Navíc se bude snažit soustředit pozornost na kraje, kde má šanci postavit zručné a charismatické lídry (David Rath).
   Jaká by tedy měla být příprava krajských volebních kampaní? Z centra podporovaná, ale ne centrálně řízená. S jednotným vizuálním stylem, ale odlišnými sděleními. Útočná. Tématicky konkrétní.

Priorita: krajská problematika
Přesvědčí-li stratégové kampaně ODS voliče, že hlasují o stavu a budoucnosti svého kraje, ne o stavu a budoucnosti své země, uvolní tím prostor krajským osobnostem k tématické pestrosti a personální převaze nad protivníkem.
   Témata krajských voleb dopředu určí média. Již od začátku roku bude důležité, aby ODS dokázala efektivně oddělit celostátní politiku od krajských problémů. Aby krajská témata prezentovali v médiích krajští mluvčí. Jednotlivá sdělení, slogany a způsoby vedení kampaně by pak samozřejmě měli určovat místní lídři.
   Zde může hodně pomoci CEVRO. Dlouhodobě přináší zkušenosti ze zahraničních volebních kampaní všech úrovní. Opravdu je důležité nevymýšlet již vymyšlené. Snad již není nutné nikoho přesvědčovat, že nějaká zásadní česká specifika v této oblasti neexistují. Co zafungovalo v Británii, Dánsku nebo Slovinsku, s naprostou pravděpodobností zafunguje také v Česku. Zvláště ve využívání interaktivity internetu a hledání jiných cest k voličům než jsou billboardy a plakáty, se máme čemu učit.
   Stručně shrnuto. Lidé zodpovědní v krajích za komunikaci by měli od začátku roku pracovat s médii tak, aby jim dokázali vysvětlit hlavní témata, která se týkají jejich krajů a představovat řešení ODS. Současně je třeba se připravit na brutální negativní kampaň protivníka. Důsledným sledováním „krajské linky“ nedopustit, aby se z krajských voleb stalo referendum o vládě. Protože socialisté se jistě budou snažit svoji místní personální nedostatečnost zamaskovat celostátním vedením kampaně.
   ODS má silnější, zkušenější a zajímavější tým než hlavní protivník. Řečeno vojenskou terminologií, je potřeba soupeřovu armádu donutit k množství menších střetů a nedovolit mu vše vsadit na jednu rozhodující bitvu.