Čtyři roky Zlínského kraje

26. listopadu 2007 - Libor Lukáš
26 List

Kraje České republiky vstupují do závěrečného roku druhého volebního období, které je zejména z hlediska Zlínského kraje, jehož jsem hejtmanem, dobou realizace velkého množství rozvojových projektů a záměrů. Základními prioritami, které jsme si určili před třemi lety za cíl prosazovat byly rozvoj území, dopravní infrastruktury, zdravotnictví a sociálních služeb nebo podpora venkova.

Pokud porovnám programové prohlášení krajské rady se současnou realitou, mohu říci, že celá řada věcí je splněna a mnoho z nich je v procesu, kdy jsou ke zdárnému konci nasměrovány a intenzivně se na nich pracuje. Namátkou bych zmínil některé. Dali jsme si za cíl být institucí k občanům otevřenou a komunikující. Získali jsme prestižní cenu v této oblasti, která dokládá, že se nám to daří. V oblasti zdravotnictví jsme transformovali nemocnice, stabilizovali jejich hospodaření a zajistili investování do jejich rozvoje v řádu stovek milionů korun ročně. Máme schváleny generely rozvoje jednotlivých nemocnic a nastavili jsme tak parametry dlouhodobého procesu jejich modernizace. V rámci tohoto rozvoje budujeme za více než 300 milionů korun onkologické centrum v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, sídlo záchranné služby za 100 milionů tamtéž, nový gynekologicko-porodnický pavilon v nemocnici v Uherském Hradišti za 90 milionů a celou řadu dalších projektů.
   Intenzivně jsme se také připravovali na současné plánovací období Evropské unie, sehráli jsme významnou roli v této oblasti v rámci celé České republiky, máme dobře nastaven regionální operační program, v němž budeme společně s Olomouckým krajem, v rámci společného regionu soudržnosti, čerpat téměř 18 miliard korun.

Zlepšování krajských komunikací
V oblasti dopravní infrastruktury investujeme stovky milionů korun ročně do krajských komunikací, jejichž stav se postupně lepší. Zvýšilo se tempo budování dálnice D1 do Zlínského kraje a příprava spojení s Vídní rychlostní silnicí R55. Pokročili jsme také při přípravě rychlostního napojení na Slovensko rychlostní komunikací R 49, k této významné investici v tuto chvíli existuje mezistátní dohoda. Cílem realizace je strategické dálniční spojení Praha – Zlín – Žilina s napojením na povážský hospodářský prostor, což poskytne další předpoklady pro ekonomický růst Slovácka, Hané i Valašska.
   V současné době realizujeme ve spolupráci jednu z pěti strategických rozvojových zón České republiky – Holešov. Realizace tohoto projektu by měla v následujících letech velmi pozitivně ovlivnit růst hrubého domácího produktu na celém území střední Moravy a přinést až 20 miliard korun investic.
   Podnikatelské prostředí podporujeme také dalšími aktivitami, například realizací inovační strategie nebo fungováním Technologického inovačního centra, které je společným projektem kraje a Univerzity Tomáše Bati. Podílíme se na zřizovatelských funkcích k Filharmonii Bohuslava Martinů, zvýšili jsme množství peněz do památkové péče a cestovního ruchu. Právě podpora umění a lidové kultury, tradic a řemesel je jednou z našich priorit, protože jde o naši konkurenční výhodu v cestovním ruchu. Zlínský kraj je regionem, kde se každoročně uskutečňuje nejvíce kulturních akcí, které mohou přilákat obrovské množství návštěvníků. K tomu máme největší moravské lázně Luhačovice, které usilují o zápis do seznamu UNESCO a řadu dalších památek. Chceme tuto oblast rozvíjet, protože v ní máme velký růstový potenciál.

Stejné podmínky pro staré a nové kraje
Výrazně podporujeme rozvoj obcí prostřednictvím programu rozvoje venkova, v jehož rámci rozdělujeme desítky milionů korun ročně. To vše jsou věci, které jsme si do programového prohlášení uložili jako úkoly a daří se nám je plnit. V dalších letech chceme v realizaci všech těchto záměrů intenzivně pokračovat a přidat k tomu další působení na zajištění plnohodnotnosti nových krajů. Tím mám na mysli krajské uspořádání justice, policie i dalších složek státní správy, které dnes nekopírují krajské územní rozložení. Jsem totiž přesvědčen, že mezi takzvanými novými a starými kraji nemohou být rozdíly ve vybavenosti touto infrastrukturou a občané mají nárok na shodnou službu, bez ohledu na to, v jakém kraji bydlí. I v této oblasti děláme první malé pokroky a já věřím, že ji v následujících letech budeme akcelerovat. Také to považuji za jeden ze zásadních úkolů.