Antidiskriminační zákon

09. listopadu 2007 - Marek Benda
09 List

Prostor je zde velmi omezený, proto pro důkladnější argumentaci doporučuji zájemcům publikaci CEPu k antidiskriminačnímu zákonu či svůj delší text na www.marekbenda.cz. Bohužel jsme se dostali do dalšího dílu nešťastné pasti zvané evropská legislativa a špatně vyjednané přístupové podmínky. Jsme zavázáni antidiskriminační legislativu přijmout a evropská komise již nyní hrozí citelnými sankcemi proti ČR, pokud tak neučiníme. O problematičnosti celé směrnice ovšem svědčí fakt, že EK hrozí sankcemi 14 ze 27 členských zemí. Vláda navrhuje opravdu zcela minimalistickou verzi, která by neměla být kromě ideologické roviny příliš škodlivá. Co je ovšem vážnou hrozbou (a zde bude záležet na loajalitě zelených vůči vládní koalici, kvůli které jsme také zákon de facto podpořili), je nebezpečí pozměňovacích návrhů ze strany radikálních „nevládek“, zejména feministického a protirasistického zaměření. Pokud by prošlo jejich pojetí veřejných žalob, pak teprve zákon představuje fatální hrozbu pro svobodnou společnost.
   Zatím se soustřeďujeme na ideologický boj proti samotnému pojetí diskriminace jako něčeho apriori špatného, čemu má být zabráněno. V reálném životě tomu tak přece není. Naopak diskriminace od partiček na základní škole až po vysokou politiku umravňuje celou společnost, protože jí dává najevo, co se ještě ve slušné společnosti smí a co už se nenosí. Všichni jsme přečetli Rychlé šípy, kteří nekamarádí s hochy, kteří kouří či mluví sprostě. V extrémním pojetí se jistě jedná o diskriminaci takových chlapců, ale je to přesně ten správný způsob, jak vyjádřit nesouhlas a případně vyloučení někoho neslušně se chovajícího ze společnosti. Celá společnost není a nemá být řízena pouze zákony, ale musí se řídit také nějakými nepsanými mravními imperativy, které se nejsnadněji prosazují diskriminací jejich porušovatelů. Známe to nejen ze škol, známe to z podnikání, kde jsou skupiny, se kterými radši slušný obchodník nejedná, ale také z politiky, kde se tímto způsobem vyjadřuje nesouhlas s nacistickými nebo komunistickými úchylkami. Jsou to velmi efektivní způsoby umravňování výstřelků a není nejmenšího důvodu se jich vzdávat.