Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída / Lynn Huntová

09. listopadu 2007 - Jiří Klindera
09 List

Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída / Lynn HuntováFrancouzská revoluce bývá často považována za zlom ve vývoji evropských demokracií. Mnozí ji vnímají jako počátek respektování lidských práv a občanských svobod, pro druhé znamená destrukci tradic a nástup státního centralismu. Brněnské Centrum pro studium demokracie se problematice Francouzské revoluce systematicky věnuje a v letošním roce vydalo již šestou knihu, věnovanou tomuto tématu, tentokrát z pera americké historičky Lynn Huntové.
   Ve své první publikaci Interpretace francouzské revoluce (2004) předkládají autoři nástin různých přístupů ke studiu událostí roku 1789. Studovat francouzskou revoluci tak můžete díky expresivnímu stylu Julese Micheleta, konkrétnímu zaměření na francouzský rolnický stav v podání Jevgenije Tarleho, nebo kritickým přístupům Francoise Fureta či Simona Schamy. Americká historička přistupuje k problematice typickým americkým způsobem – tedy striktně empirickým, s prvky kvantifikace. Na první pohled může odradit čtenáře, očekávajícího barvité vyprávění a shrnující komentáře, na druhé straně však tento přístup přináší nezpochybnitelná data, která provokují k dalšímu bádání.
   Lynn Huntová se v publikaci věnuje netradičním a o to unikátnějším rysům Francouzské revoluce. Zkoumá například spojitosti v politických, ekonomických a demografických proměnných nebo povolání městských radních ve vybraných francouzských městech. Svoji analýzu rozdělila na dvě části – v první zkoumá přesuny v rozdělení politické moci, ve druhé se zaměřila na změny ve společnosti. „Autorku zajímal především vznik moderní politiky, která se vytvářela v žáru diskusí a sporů na půdě Národního shromáždění, politických klubů i v rámci regionálních zastupitelstev… Strukturu společnosti a politické důrazy přesvědčivě prezentuje na proměnách jazyka, na politických rituálech a na soupeřících ideologiích,“ píše se v úvodu knihy k přístupu Lynn Huntové.
   Dílo Lynn Huntové přináší řadu výjimečných údajů, které jsou v našich zeměpisných šířkách ojedinělé a výjimečné – podrobná analýza převažující politické orientace v jednotlivých francouzských departmentech, výše zaplacené daně podle příslušnosti k pravici a levici či počet hlasů o Ústavě roku 1793. V kombinaci se striktním vědeckým přístupem je publikace neocenitelnou příčkou nejen pro historiky a politology, ale také pro ty, jež zajímá, jaké jsou kořeny moderních demokratických systémů.