Větrná růžice kolem se toč

09. října 2007 - Miroslava Němcová
09 Řij

Větrné elektrárny. Nebo také vznešeněji: alternativní zdroje výroby elektřiny. Někomu jsou lhostejné, pro jiné jsou módní politickou ikonou, další je zatracují. Patřím k těm posledním a ráda bych řekla, proč je odmítám.
   Co mi na větrnících vadí? Uvedu pouze některé výhrady. 1) Hyzdí krajinu, jsou velmi vážným negativním a dlouhodobým zásahem do krajiny. 2) Jsou drahou hračkou. (Vzhledem k tomu, že vítr nevane celoročně tak stabilně jak je třeba, musí souběžně s nimi existovat náhradní možnosti výroby elektřiny, tedy ony klasické elektrárny. Protože svítit chceme, ať vítr fouká nebo nefouká.) 3) Není pravda, že jde o ochranu životního prostředí. (Větrníky, tedy ony 60 metrové stožáry, musí někdo vyrobit a tato výroba má logicky svou energetickou náročnost. Nikdo o její výši nemluví, jakoby neexistovala.) 4) Mluví se o tom, že se k nám vozí repasované větrníky z Německa. (Buď je tam již nechtějí nebo možná jejich existence byla dotována z veřejných peněz pouze nějakou dobu a ta končí. Výrobci a provozovatelé jdou tedy do zemí, kde dotace dostanou.) 5) Ničí hodnotu nemovitostí, které jsou v jejich blízkosti. (Majitelé domků, chat nebo pozemků v místech uvažované výstavby větrníků by měli hodně zpozornět, cena jejich majetku pravděpodobně půjde dolů.)
   Jaká je nyní situace? Výrobci těchto zařízení nalezli cestu ke starostům zejména menších obcí. Jejich obecní pokladna je poloprázdná. Na to, co obec potřebuje, peníze nejsou. Nabídne-li takové obci výrobce větrníku zajímavou cenu za pozemek a za další služby, má velkou šanci, že uspěje. Navíc to zní pěkně: mohou se chlubit tím, že vyrábějí elektřinu čistě, tedy z větru. Z obnovitelného zdroje. Takto prorazila lobby výrobců větrných elektráren v Evropské unii, která jim dala požehnání. Odtud vítr vane. Ovšem, větrníky samotné unijní vítr neroztáčí. Roztáčí dotační peníze.
   Co mohou dělat ti, kteří větrníky za humny mít nechtějí? Starosty chápu. Ale myslím si, že výhodnost těchto zařízení je velmi diskutabilní. Ano, z hlediska krátkodobého mohou obecní rozpočty posílit. Dlouhodobým pohledem ale zjistíme, že nevýhody převažují. Pro občany je tou hlavní nevýhodou znehodnocení ceny jejich majetku.

Článek byl převzat ze stránky www.miroslavanemcova.cz.