Belgie: Pozor na motýlky!

08. října 2007 - Petr Sokol
08 Řij

V červnu Belgičané vybírali svůj parlament.  Kampaň se točila zejména kolem vnitřního uspořádání země a byla spíš nudná. O budoucí vládu bojovaly dvě trojice stran: liberálové, socialisté a křesťanští demokraté ve Vlámsku a jejich protějšky ve Valonsku. Tyto tři bloky se seřadilYi v pořadí křesťanští demokraté, liberálové, socialisté, ale ani po 120 dnech Belgie novou vládu nemá.
   Nevšední momenty v kampani najdeme hned tři. První dva patří spíše mezi kuriozity, třetí pak hodně vypovídá o belgické politice.
   Prvním je existence Strany mladých muslimů. V Belgii, a hlavně v Bruselu, žijí tisíce přistěhovalců, a to zejména z muslimských zemí. Stále se čekalo, kdy muslimové vstoupí do belgické politiky a do celostátních voleb. A už se stalo. Mezi volebními plakáty tak bylo možné najít jeden, na němž se propagují dva vousatí muslimští politici. Na plakátu je ještě třetí postava. Tou je možná trochu překvapivě muslimská žena. Má samozřejmě pokrývku hlavy. Typické je možná i to, že přes obličej má tato žena umístěný nápis, aby jí vůbec nebylo vidět do tváře. Asi by to bylo pro muslimské voliče už příliš… Není divu, když program Strany mladých muslimů obsahuje požadavek na vytvoření muslimského státu všude, kde žijí muslimové…
   Druhá podivuhodnost voleb pochází z úplně jiného soudku. Ve Vlámsku kandidovala mimoparlamentní strana Ne (Nee), která vznikla nejprve jako strana recesistická, ale nyní se už „vážně“ ucházela o hlasy voličů s protestním programem. Kritizovala ostatní strany, že nenaslouchají voličům a jen politikaří. V Belgii takový argument může padnout na živnou půdu více než jinde i proto, že zde najdeme hned osm parlamentních těles a sedm vlád (mají je federace, tři regiony i tři jazyková společenství).
   Strana Ne reagovala nevšední formou na nereálné předvolební sliby ostatních stran. Když jedna z nich slíbila vytvoření 400 000 pracovních míst, odpověděla političek ze strany Ne Tanja Derveaux(ová) kampaní, v níž nabídla uspokojit sexuálně 80 tisíc mužů. K této kampani využila anglickou slovní hříčku, která obě nabídky spojuje,  nechala se vyfotit obnažená na volební plakát a dostalo se jí velké mediální pozornosti.
   Ani jedna ze dvou zmíněných stran  ve volbách příliš neuspěla a zůstala daleko od zisku aspoň jednoho parlamentního křesla.
   Třetí moment kampaně, který jsme pro Vás vybrali, použila vlámská národně orientovaná strana Nová vlámská aliance (NVA). Ta prosazuje rozvolnění federace a poukazuje zejména na ekonomický rozdíl mezi bohatým Vlámskem a chudším Valonskem, který se projevuje díky společnému sociálnímu systému v každoročním transferu miliard eur z Vlámska do Valonska. Symbolem chudšího Valonska je pro mnohé Vlámy socialistický premiér valonské vlády Elio de Rupo. K jeho vystupování tradičně patří nošení motýlku. A proto NVA zvolila za hlavní motiv své kampaně výstražnou dopravní značku, v jejímž středu se nachází právě černý pánský motýlek. Značku si tak můžeme označit jako „Pozor na motýlky!“ nebo „Pozor na Elia!“. NVA kandidovala v předvolební koalici s vlámskými křesťanskými demokraty, a tak nelze přesně určit úspěšnost této formy kampaně. Jistě ale platí, že tato předvolební koalice přibrzdila nástup vlámských nacionalistů ze strany Vlámský zájem i díky ostřejším prvkům v kampani NVA.

Plakát Strany mladých muslimů se zakrytou tváří muslimské ženy.
Plakát Strany mladých muslimů se zakrytou tváří muslimské ženy.

Recesistická strana Ne se pokusila upoutat pozornost plakátem se svou obnaženou političkou, která nabídla uspokojit 80 tisíc mužů.
Recesistická strana Ne se pokusila upoutat pozornost plakátem se svou obnaženou političkou, která nabídla uspokojit 80 tisíc mužů.


Nová vlámská aliance svou kampaň okořenila motivem značky „Pozor na motýlky!“.
Nová vlámská aliance svou kampaň okořenila motivem značky „Pozor na motýlky!“.